Dietister inom ALS

Alla dietister som arbetar med ALS eller andra motorneuronsjudomar inbjuds till att vara med i ett nätverk för informationsutbyte!

2017 års nationella nätverksträff för motorneuronsjukdomar hölls på Akademiska sjukhuset i Uppsala den 19-20 oktober. I år var ungefär 10 dietister på plats. Målet på lång sikt är att gemensamt skapa nationella riktlinjer för nutritionen vid ALS. Då det ser mycket olika ut i landet med dietistbemanning, lokala vårdprogram för ALS med mera, så beslutades att första steget mot ett samarbete är att starta ett nationellt nätverk för Dietister inom ALS, i form av en maillista. Där kan dietister inom ALS dela med sig av nya rön, diskutera rutiner, ställa frågor med mera. Alla dietister runt om i landet som arbetar med patienter med ALS eller någon annan motorneuronsjukdom inbjuds att vara med i nätverket. Hör av er till sara.nordvall@lvn.se så vidarebefordras mailadresserna till samordnande dietist!

Välkomna, och sprid gärna vidare till kollegor!

Kommentera