DRF har beviljats 1,67 miljoner kr i statsbidrag från Socialstyrelsen för 2024!

Det ger oss möjlighet att ytterligare förstärka arbetet med levnadsvanor med särskilt fokus på matvanor i Sverige

Lämna ett svar