#DRF40år – Presentation av dietist Petra Rydén

  MER JÄMLIK VÅRD MED NY TEKNIK – DIETISTEN MER TILLGÄNGLIG Petra Rydén är lektor på institutionen för kostvetenskap vid Umeå Universitet. Hon handleder forskare och undervisar blivande dietister, kostvetare och hem- och konsumentkunskapslärare. Forskningsområdena fokuserar på kostbehandling och dietistkontakt på distans via ny teknik, och faktorer som påverkar möjligheter att äta hälsosamt genom livet. … Fortsätt läsa #DRF40år – Presentation av dietist Petra Rydén