DRF:s kongress 2020: Anna Nergårdh kommer – kommer du?

Foto: Regeringskansliet/Anders G Warne

Om vi ska fortsätta att utveckla kvalitén och patientsäkerheten i hälso- och sjukvården, möta framtidens utmaningar så som den demografiska utvecklingen och öka förtroendet för hälso- och sjukvården, samtidigt som skattemedel används ansvarsfullt och hållbart, krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del är att ställa om från traditionellt mer sjukhusfokuserade arbetssätt till en mer nära vård och en stark primärvård. Vad krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar finns och hur ska det fortsatta förändringsarbetet ske?

Anna Nergårdh, är regeringens särskilda utredare och leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01).). Anna Nergårdh har en bakgrund som specialistläkare i internmedicin och kardiologi, och har de senaste 10 åren arbetat med styrning- och ledningsfrågor inom olika delar av svensk hälso- och sjukvård; som verksamhetschef, chefläkare på akutsjukhus, biträdande landstingsdirektör i Stockholm, och också deltagit i olika typer av nationella arbeten. Läs mer om utredningen och dess arbete på hemsidan: www.sou.gov.se/godochnaravard

DRF:S KONGRESS 26-27 MARS 2020 I SOLLENTUNA
Ur programmet, torsdagen den 26 mars kl 10:45:

Primärvårdens uppdrag, ny strukturering av hälso- och sjukvården.
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare med uppdrag att leda “God och nära vård” och stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård

Kommentera