DRF:s kongress 2020 – De 1000 första dagarna lägger grunden!

 

Från 1 januari 2020 är Barnkonventionen en del av Sveriges lag. Här står bl a att barn har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och  rehabilitering. Alla länder ska arbeta för att minska barnadödlighet och bekämpa sjukdomar och undernäring, och gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård. Hälsosamma matvanor är en viktig grund och inkluderas i detta. Livets första tusen dagar lägger en viktig grund för utveckling av barns matvanor och smakpreferenser.  I detta seminarium får vi veta mer!

Agneta Yngve, professor emerita, Inst. kostvetenskap, Uppsala universitet, och Paulina Nowicka, leg. dietist, professor vid Inst. kostvetenskap, Uppsala universitet ger sina perspektiv inom ämnet.


VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!


 

Agneta Yngve
professor emerita
Inst. kostvetenskap, Uppsala universitet
Paulina Nowicka
leg. dietist, professor
Inst. kostvetenskap, Uppsala universitet

Kommentera