DRF:s kongress 2020 – Effekt och nytta av dietistens arbete

 

Hur kan vi mäta effekten av en nutritionsbehandling? Annika Hansson Giunti, leg. dietist, Projektledare nutrition, berättar om några av de internationella samt nationella arbeten som hittills gjorts, och blickar framåt och ser hur vi kan fortsätta med detta arbete i Sverige.
Thomas Fast, Sveriges förening för hälsoekonomer, hjälper oss att reda ut begreppen. Thomas Fast är doktor i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi och är för närvarande styrelsemedlem i Svensk Förening för Hälsoekonomi. Thomas arbetar på ett forskningsinstitut i Köpenhamn (ApHER) bland annat med hälsoekonomiska frågor och uppföljning av olika behandlingar. Thomas Fast har även arbetat med riktlinjearbeten hos Socialstyrelsen för olika sjukdomar och för Vårdanalys med införandet av nya läkemedel.


VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!


Annika Hansson Giunti
leg. dietist, projektledare
Thomas Fast
Sveriges förening för hälsoekonomer

Kommentera