DRF:s kongress 2020: Malin Skogström kommer – kommer du?

 

Malin Skogström har jobbat som läkare inom Primärvården Skåne sedan 2006. I mars 2019 blev hon enhetschef för Region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention och har fortsatt att arbeta kliniskt som allmänläkare på en levnadsvanemottagning i Malmö. Malin Skogström sitter som ledamot för Södra Sjukvårdsregionen i Nationellt Programområde för Levnadsvanor och är ordförande i Regionalt Programområde för Levnadsvanor.

DRF:S KONGRESS 26-27 MARS 2020 I SOLLENTUNA
Ur programmet, torsdagen den 26 mars kl 10:45 – 12:15:

Levnadsvanor ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv: från dialog med patienten till kunskapsstyrning

Allmänläkare Malin Skogström berättar om hur hon arbetar med levnadsvanorna i varje patientmöte och reflekterar kring rollen som ledamot i NPO levnadsvanor i regionernas system för kunskapsstyrning.

Varför vill vården arbeta med levnadsvanor?
Olika aspekter av levnadsvanornas betydelse för vår hälsa kommer att beröras samt hur viktigt det är att vården ställer om och sätter fokus på levnadsvanorna, eftersom levnadsvanorna faktiskt  är ett ”vital sign” för varje individs hälsa. Malin Skogström tar även upp patientfall och glädjen i att nå fram till patienten, följa och stödja individen i den förändring som sker över tid och uppmärksamma hälsovinsterna!

Kommentera