DRF:s kongress 2020: Paulina Nowicka kommer – Kommer du?

 

Paulina Nowicka är leg. dietist och har en magisterexamen i psykologi. Hon har lång erfarenhet av arbete inom kommunikation och familjeterapi vid barnfetma, inte minst i globala forskningsprojekt. Sedan 2018 är hon professor vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om livsstilsinterventioner för barn och hon leder flera projekt om barnfetma, bland annat inom STOP-studien.

På DRF:s kongress möter du Paulina Nowicka som tillsammans med Ulrica Johansson och Agneta Yngve håller i en session om bra mat under livets första 1000 dagar, det vill säga från befruktningen till och med de två första levnadsåren. Nutritionen och matvanorna under denna period kan ha en avgörande betydelse för hälsan genom hela livet, dessutom utvecklas smakpreferenser, relationer och kommunikation mellan barn och föräldrar som påverkar ätande, aptit och mättnad.

– Under seminariet kommer vi att lyfta hur dietister på bästa sätt kan stötta barn och föräldrar att bygga upp hälsosamma matvanor och en sund och avslappnad relation till mat och ätande, menar Paulina Nowicka. Det är viktigt att tillämpa ett icke skuldbeläggande sätt i kommunikationen och vara lyhörd för vilka utmaningar familjerna står inför.

DRF:S KONGRESS 26-27 MARS 2020 I SOLLENTUNA
Ur programmet, torsdagen den 26 mars kl 13:30:

”Nutrition under livets 1000 första dagar – så utvecklas barnets matvanor och smakpreferenser”
-Agneta Yngve, professor emerita, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet
-Ulrica Johansson, leg. dietist, fil.kand i Gastronomi, doktorand, Inst. för kostvetenskap, Umeå universitet
-Paulina Nowicka, leg. dietist, professor vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet

Anmäl dig redan idag!

Kommentera