DRF:s kongress, parallellsession ”Matvanor – möjligheter och utmaningar”

 

Under kongressen får du möjlighet att ta del av föreläsningar och program som arrangeras av DRF:s sektioner, arbetsgrupper och nätverk. Flera intressanta spår går parallellt: onkologi, jämlik hälsa, diabetes, bariatrisk kirurgi, intolerans och specialistkompetens. Det blir en tuff utmaning för deltagarna att välja på denna dignande buffé av spetskompetens!

Ta gärna en titt på programmet! 


Dietister inom onkologi, DIO, fördjupar sig inom strålbehandling och nedsatt tarmhälsa

Dietist Rebecca Ahlin, Sahlgrenska sjukhuset, delar med sig av sina erfarenheter kring låggradig inflammation och kostfibrernas roll för prevention. DIO har även bjudit in Joanna Andersson som till vardags jobbar som klinisk näringsfysiolog vid Kreftklinikken, Vardesenteret, Oslo universitetssykehus HF. Hon fördjupar sig inom bemötande och patientsamarbete kring kost vid cancer, och berättar om nutritionsbehandlingen som bedrivs på Vardecentreret i Oslo – ett erbjudande till patienten som sker i samarbete mellan Universitetssjukhuset i Oslo och Cancerföreningen.


DRF:s sektion Diabetes fördjupar sig inom ämnet ”När matvanor skuggas av teknik och förmåga”

Ny teknik kan bli en av många utmaningar till exempel vid diabetesvård av barn och äldre. Vi får även veta mer om diabetes typ 2 hos barn, ungdomar och vuxna. Passet leds av Ingalena Andersson, Dietist och med dr med specialistkompetens diabetes vuxen, Centrum för diabetes, SLSO samt ordförande för sektionen, och Elisabeth Jelleryd barndietist med specialistkompetens diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, samt ledamot i Sektion Diabetes.


Nätverket Jämlik hälsa diskuterar olika perspektiv och förutsättningar för hälsan

Eva Flygare Wallén, projektansvarig för Hälsan spelar roll vid Akademiskt primärvårdscentrum Region Stockholm, berättar om forskning och utvecklingsprojekt för att förutsättningarna för hälsa ska bli bättre och mer jämlika för personer med intellektuella funktionshinder. Elin Lövestam, dietist och bitr. lektor i kostvetenskap vid Uppsala universitet fördjupar sig i hur vi kan använda kritisk dietetik i arbetet för att minska hälsoklyftorna. Maria Magnusson, dietist med specialisering inom folkhälsa och verksamhetsansvarig för en folkhälsoenhet i VGR pratar metodutveckling och tar oss med på en global utblick med fokus på The Global Syndemic.


DRF:s sektion för Bariatrisk kirurgi fördjupar sig i nutritionsbehandlingen i samband med överviktskirurgi och ställer sig frågan; vad är normalt?

Sektionens ordförande Inger Nilsen, dietist och doktorand, Region Dalarna, presenterar den preoperativa nutritionsbehandlingen och patientstödet Stark inför Bariatrisk kirurgi, Anna Laurenius, leg. dietist och med dr med specialistkompetens inom obesitas vuxen, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska sjukhuset, gör en djupdykning i den postoperativa nutritionsbehandlingen.


I blocket Intolerans har vi samlat några spännande perspektiv på mat kopplat till olika typer av reaktioner

Emma Juslin tar oss med på en kunskapsresa inom histaminintolerans. Emma är dietist i Astma- & Allergiförbundets projekt Bra mat för alla. Sanna Nybacka, dietist och doktorand vid Sahlgrenska akademin, berättar om sin forskning; FODMAP vs. andra strategier vid IBS. Under rubriken Gluten intag, celiaki och typ 1 diabetes – finns det något samband? Berättar Carin Andrén Aronsson, dietist, doktorand och forskningskoordinator, om aktuell forskning vid Center för Autoimmunitet och Prevention, Lunds Universitet.


Arbetsgruppen för DRF:s specialistordning uppdaterar oss i var DRF står i arbetet med dokumentation kring specialistkompetens och andra akademiska karriärvägar

Agneta Andersson, Docent i kostvetenskap, samt ledamot DRF:s specialistbedömarnämnd, uppdaterar oss utifrån DRF:s arbete och vi får ytterligare perspektiv från Charlotte Chruzander, Hälso- och sjukvårdsstrateg på Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter, som arbetar med Fysioterapeuternas specialistordning. I ett avslutande panelsamtal lyfts erfarenheter och tankar kring DRF:s specialistordning. Bland annat medverkar Karin Windahl, dietist med specialistkompetens inom njurmedicin, och Elisabet Bergh Börgdahl enhetschef och dietist.


Ta del av programmet i sin helhet här! 

Anmäl dig till kongressen här!

Kommentera