DRFS PROFESSIONSDAG 2023

Under årets professionsdag lyftes dietistens breda kompetens. Ta del av presentrationerna här nedanför:

  • Parenteral nutrition och refeeding syndrome-  Anna Bjerklund, dietist och sektionsledare, dietistmottagning klinisk nutrition, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Presentation!

  • Dietist som samtalsledare för riktade hälsosamtal – Att samtala om alkoholvanor som dietist-  Felix Vikingsson, dietist, Vårdcentralen Näsby och Vårdcentralen Knislinge Pia Axberg Boström, dietist, Vårdcentralen Vä. Presentation!

  • Kommun och äldreperspektiv Vad innebär den nya äldreomsorgslagen? Gränsdragning region/kommun. Varför behöver vi bli fler dietister i kommunerna?- Josephine Garpsäter, dietist, registerhållare Senior Alert. Presentation!