En kraftsamling mot undernäring inom vården behövs

De senaste årens uppmärksamhet kring övervikt har lyft fram våra kostvanors betydelse för hälsa och välmående. Den närliggande problematiken med undernäring uppmärksammas tyvärr inte lika ofta. Detta trots att undernäring leder till onödigt lidande för de patienter som drabbas och att samhällskostnaden motsvarar eller till och med överstiger den för övervikt.

Socialstyrelsen har i nya föreskrifter som trädde i kraft den 1 januari 2015 skärpt kraven på att förebygga undernäring inom vården. Men fortfarande saknas en ordentlig kartläggning av problemets omfattning och kostnader.

Läs hela artikeln publicerad i Dagens medicin 2015-01-26

Skriven av Elisabeth Rothenberg, ordförande Dietisternas riksförbund, Birgitta Rehnby, ordförande Mag- och tarmförbundet och Peter Berkius, ordförande Swedish Medtech Nutrition. 

Kommentera