FAQ ”Dietistaktuellt”

 

Jag är tidigare tillfrågad att skriva en artikel eller ett referat för Dietistaktuellt, kan jag välja var det kommer att publiceras?

Du väljer själv om du vill publicera artikel eller referat i dietisten. Om DRF bekostat konferensen/mötet som du refererar ifrån vill vi att du publicerar referatet i DRFs nyhetsbrev istället.

Jag siktar på att bli specialist, kommer min artikel att godkännas om jag publicerar i DRFs nyhetsbrev och på DRFs hemsida istället för i Magnus Forslins nya tidning?

Det finns utifrån specialistordningen idag inga krav på/ i vilken tidskrift publiceringen sker, utan enbart att det skall vara artiklar/texter/dokument skrivna av den sökande och som visar den sökandes kompetens inom speciallistområdet. Det innebär att det är ok att publicera i DRFs nyhetsbrev och på DRFs hemsida.

Tidigare nummer av Dietistaktuellt har flyttats över till en app och kan bara nås om man blir prenumerant på Magnus Forslins nya tidskrift, jag vill inte bli prenumerant -kan jag komma åt digitala nummer Dietistaktuellt på annat sätt?

Dietistaktuellt är DRFs medlemsorgan, på uppdrag av DRF har Magnus Forslin har varit redaktör och skött all administration kring Dietistaktuellt. Med den tidigare webbplattformen har Dietistaktuellt varit en öppen sida och de digitala tidningarna har varit tillgängliga för alla. Tidigare nummer av Dietistaktuellt är fortfarande tillgängliga men det krävs att man skapar ett konto för att komma åt tidningarna på webben eller via en app. Diskussion pågår om möjlighet att lägga appen med digitala nummer av Dietistaktuellt på en neutralplattform.