Njurmedicin

Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin bildades i januari 1990. Sektionsstyrelsen består av sju medlemmar från Umeå i norr till Lund i söder. Möten hålls två gånger per år.

Målsättningen med vårt arbete är att alla njursjuka ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor. Vi arbetar tvärprofessionellt för att utforma riktlinjer och informationsmaterial för nutritionsbehandling vid olika stadier av njursvikt. Gruppen har som mål att sprida kunskap och erfarenheter inom nutrition och njurmedicin till dietister samt övrig sjukvårdspersonal. Vi samarbetar med Svensk Njumedicinsk SjuksköterskeFörening (SNSF) och har ett dietistprogram i deras årliga vårmöte samt är även remissinstans för DRF inom ämnesområdet.

Ta gärna del av vår rekommenderade litteratur inom njurmedicin och nutrition nedan. Vi har tagit fram ett patientmaterial samt ett antal böcker som som finns för beställning och som är mycket användbara för dietister som arbetar inom njurmedicin.


Njurnätverket

I njurnätverket ingår drygt hundra dietister som är mer eller mindre verksamma inom njurmedicin. För att underlätta kontakten oss emellan finns ett nätverk, där kontakten sker via e-post. Syftet med nätverket är att man smidigt ska kunna ställa frågor, utbyta erfarenheter, tipsa om utbildningar eller dela med sig av behandlingsplaner. Listan uppdateras med jämna mellanrum.

Om du som dietist verksam inom njurmedicin är intresserad av att finnas med i nätverket kan du kontakta anneli.jonsson@akademiska.se. Kom ihåg att avanmäla dig om du gör ett arbetsuppehåll eller slutar inom njurmedicin. För att alla ska få så stor behållning som möjligt av nätverkets konversationer är det viktigt att du alltid svarar ”till alla” när du är med i en diskussion.


Kontakt

njurmedicin@drf.nu


Styrelse

Sara Lundström – Ordförande
sara.lundstrom@regionvasterbotten.se

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Hanna Nixon – Vice Ordförande
hanna.nixon@finspang.se

Finspångs kommun
Sintra EyreSekreterare
sintra.eyre@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anita BorgmästarsLedamot
anita.borgmastars@skane.se

Skånes Universitetssjukhus
Linda ErstenKassör
linda.ersten@sll.se

Danderyds sjukhus
VakantLedamot
Vid intresse av att ingå i sektionsstyrelsen, anmäl dig till ordförande Sara
Anneli Jonsson – Ledamot
anneli.jonsson@akademiska.se

Akademiska Sjukhuset