Enteral & Parental nutrition

DRF:S referensgrupp i enteral nutrition bildades 1987 på uppdrag av DRF, med syfte att utarbeta en metodbok i enteral nutrition. 1990 utkom den första upplagan.

År 2002 förändrades referensgruppens arbete till att omfatta parenteral nutrition och därmed förändrades namnet till DRF:S referensgrupp i enteral och parenteral nutrition. Vår referensgrupp idag består av sex dietister som arbetar inom spridda verksamhetsfält med stort intresse för enterala och parenterala nutritionsfrågor.

Vårt mål är att sprida kunskap om enteral och parenteral nutrition för vuxna patienter samt att få fler dietister att engagera sig i nutritionsbehandling som innefattar parenteral nutrition.

Du kan kontakta oss i gruppen på flera sätt; Via vår gemensamma mejlladress; enpn@drf.nu, alternativt vår Facebook-grupp som du kan bli medlem i, sök på DRF’s referensgrupp för enteral och parenteral nutrition. Vårt mål är att ge svar inom en vecka i dessa kanaler. Om du vill ha ett snabbare svar är du välkommen att ringa någon av oss, telefonnummer står nedan. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till referensgruppen eller andra funderingar kring ämnesområdet.

Ta gärna del av vårt rekommenderade material här.


Kontakt

enpn@drf.nu


Medlemmar

Jenny Kreek Frimodig
Centralsjukhuset i Karlstad

Sofie Jönsson
Fresenius Kabi

Rebecca Jönsson
Hallands sjukhus Halmstad

Jonna Björkegren
Universitetssjukhuset Örebro