IDNT blir eNCPT och en gratis medlemsförmån

Den 1 augusti bytte IDNT namn till NCPT (Nutrition Care Process Terminology).  Det kommer inte längre tryckas någon manual i bokform vare sig i USA eller i Sverige. I stället har The Academy lanserat en helt ny hemsida där terminologin kommer att finnas och uppdateras årligen. Den svenska översättningen kommer att läggas in på samma hemsida. Vi tror att detta kommer underlätta användandet av NCP och NCPT för svenska dietister då man kan klicka sig direkt från svensk term till referensbladet på engelska. Hemsidan ar anpassad för att fungera både på dator, i mobiltelefoner och på surfplattor.

Att få tillgång till detta kommer vara en gratis medlemsförmån för alla DRF-anslutna dietister och kommer kunna nås via inlogg på DRFs egen hemsida.  Även studenter på dietistutbildningarna kommer att få gratis tillgång till hemsidan.  Dietister som inte är medlemmar i DRF hänvisas till att själva köpa en licens från The Academy of Nutrition and Dietetics.

Just nu arbetar vi med översättningen av den uppdaterade NCPT. Vi hoppas att den svenska hemsidan ska kunna bli tillgänglig i början av november. För de dietister som har köpt IDNT version 4 kommer den gamla hemsidan för IDNT finnas kvar till och med sista november.

Mer information om detta kommer!

Ylva Orrevall
DRFs arbetsgrupp för etisk kodex och terminologi

Kommentera