Kollegor intresserade av obesitas/fetma hos vuxna, sökes till en ny sektion!

Från mitten av 1990-talet till slutet av 2000-talet fanns referensgrupp Obesitas inom DRF.
Under de åren bedrevs det ett inspirerande arbete för att sprida kunskap och utveckla behandlingen av fetma.
Om drygt ett år kommer Socialstyrelsen att publicera nationella riktlinjer för obesitas. Ett av syftena med riktlinjerna är att man ska erbjuda evidensbaserade behandling oberoende var man söker vård i landet. Vi tror att det att det finns ett behov av att samla kollegor som är intresserade av fetma och arbetar med fetmabehandling i någon form.

Det saknas en sektion för obesitas inom DRF som tillvaratar och utvecklar kunskapen om obesitas inom kåren till gagn för patientgruppen.
En sektion för obesitas skulle kunna:

  • samla kollegor som arbetar med fetmabehandling
  • samla och fördjupa evidensen kring nutritionsbehandling vid fetma och omvandla till praktiska riktlinjer för dietisten
  • stödja och bidra till kunskapsutveckling inom kåren
  • sprida kunskap om fetma till samverkande professioner
  • samverka och samarbeta med patientorganisationen Hälsa oberoende av storlek (HOBS)
  • bidra till implementeringen av Nationella Riktlinjer för obesitasvård
  • ta sig av frågeställningar inom förbundet och ställda till förbundet om fetma samt verka för att sprida

Till dig som tycker detta låter intressant och vill bidra med arbetet i en sektion för obesitas. Hör av dig till Ingrid Larsson (ingrid.g.larsson@vgregion.se). Skriv några rader om vem du är, var du arbetar någonstans och dina erfarenheter av eller intresse kring arbete med fetmabehandling.

Ingrid Larsson, leg. dietist, specialisering inom vuxenobesitas, docent
Sofia Björkman, leg. dietist, medicine master, doktorand
Simon Ivarsson, leg. dietist, ledamot i DRFs styrelse
Joakim Lund, leg. dietist
Klinisk nutrition och Regionalt Obesitascentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Kommentera