Annonsering

Dietisternas riksförbund erbjuder annonsering genom vårt nyhetsbrev till medlemmarna.

Vid intresse kontakta susann.ask@drf.nu

DRF är en yrkesförening inom Naturvetarna för Sveriges dietister som sedan 2006 har legitimation och har över 1300 medlemmar i hela landet. De flesta arbetar på sjukhus och i primärvården, men allt fler jobbar inom kommunerna samt i företag främst inom livsmedelsbranschen eller med nutritionsprodukter.

Det lönar sig att annonsera hos oss

Sedan hösten 2009 har DRF:s medlemmar fått fortlöpande information om olika aktiviteter, artiklar, mediabevakning, utbildningar, remissvar med mera via ett nyhetsbrev. Det kommer ut varje månad med undandatg för juli och når alla medlemmar via e-post. DRF har under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör i den mediala debatten när det gäller kost-, hälso- och nutritionsfrågor. Vi agerar dels proaktivt med egna artiklar och pressmeddelanden, men vi apostroferas också ofta av andra aktörer. Detta bland annat vill vi förmedla till våra medlemmar, som lokalt ofta har en viktig opinionsbildande roll i dessa frågor. Nyhetsbrevet har på så sätt blivit ett värdefullt sätt att snabbt nå alla medlemmar och har idag ett högt läsvärde.

Kostnad

1 utskick: 4000 kr

3 utskick: 10.000 kr

Utgivningsplan för DRF:s nyhetsbrev 2018

vecka 4 (januari)

vecka 8 (februari)

vecka 12 (mars)

vecka 16 (april)

vecka 21 (maj)

vecka 25 (juni)

sommaruppehåll (juli)

vecka 34 (augusti)

vecka 38 (september)

vecka 42 (oktober)

vecka 46 (november)

vecka 50 (december)