Kunskapskanalen sänder från DRF:s kongress

Den 29 och 30 maj sänder Kunskapskanalen ett urval av presentationer från DRF:s kongress. Se tablå nedan!

Tisdag 29 maj

14:00 Hållbar nutrition för hälsa
Mer än 50 % av Sveriges befolkning är överviktiga och det är inte ett individproblem utan ett samhällsproblem, säger Dietisternas riksförbunds ordförande Susann Ask. Här berättar hon om organisationens nya vision om hållbar nutrition för hälsa genom hela livet.
14:35 Ett mänskligt varumärke
Vad är det första ni tänker på när ni möter en ny människa? Den frågan ställer varumärkesexperten Anna-Karin Lingham. Hon arbetar med varumärken ur olika aspekter, både för individer och organisationer. Här diskuterar hon framförallt en varumärkesmodell för individnivå.
15:25 Förändra ohälsosamma levnadsvanor
Det är aldrig försent att förändra sina levnadsvanor. Det säger Irene Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen. I snitt förlorar en person som lever ohälsosamt 14 år av sitt liv jämfört med en som är rökfri, äter hälsosamt, tränar och dricker måttligt med alkohol.
15:55 Matvanor och socioekonomi
Irene Mattisson från Livsmedelsverket berättar om en kartläggning av sambanden mellan matvanor och socioekonomi i Sverige.
16:30 Barnrättsperspektiv på nutrition
Vilka rättigheter har barn inom ämnet nutrition? Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg ger ett underlag och berättar vad det kommer att innebära om Barnkonventionen blir lag i Sverige från
2020.

Onsdag 30 maj

14:00 Mat- och alkoholvanor hos äldre
Hur äter och dricker dagens 70-åringar jämfört med tidigare generationer? Doktoranderna Felicia Ahlner och Jessica Samuelsson vid Göteborgs universitet har undersökt tre grupper från olika decennier för att se om äldre har förändrat sina mat- och alkoholvanor.
14:25 Kunskap kring äldre och nutrition
Josephine Garpsäter är nutritionsansvarig dietist inom äldreförvaltningen. Här beskriver hon situationen i de svenska kommunerna. 30 % av den totala hälso- och sjukvården bedrivs idag inom kommunerna men finns motsvarande kompentens inom nutrition där?

Kommentera