Läkartidningen: Krypskytte mot vetenskapen äventyrar folkhälsosatsningar

Elisabet Rothenberg och Tommy Cederholm skriver i en debattartikel i Läkartidningen om hur kostfaktorer står för det största hotet mot den globala folkhälsan, men att systematiskt förtal av vetenskapliga företrädare skapar osäkerhet hos allmänhet och beslutsfattare.

”Sociala medier är en kraftfull kanal för att sända och hämta information. Den intensiva kommunikationen kring kost och hälsa på sociala medier är ett uttryck för frågans relevans och allmänhetens stora intresse, men kvaliteten på utsagorna varierar avsevärt. Webbplatser och bloggar med starka uppfattningar presenterar emotionellt laddade och väl förpackade budskap. Gemensamt är förakt för officiella kostråd, Livsmedelsverket som myndighet och forskare som försvarar den vetenskapliga process som ligger till grund för rekommendationer och kostråd. Med vinklade verklighetsbeskrivningar och demagogisk teknik misstänkliggörs och förminskas den akademiska världen och dess representanter.”

Läs hela artikeln här!

Kommentera