Levnadsvanor

Enligt Socialstyrelsen har hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män minst en ohälsosam levnadsvana och minst 20 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor.
WHO:s kartläggning visar att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all hjärt- kärlsjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga 90 procent av diabetes typ 2. Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

Dietisternas riksförbund har sedan 2013 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Under 2015 har DRF även arbetat med utvecklingen av vård för patienter med kroniska sjukdomar och ohälsosamma levnadsvanor. Non Communicable Diseases (NCD), eller Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar är den tyngsta sjukdomsbördan i världen som ökar mest. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, stroke, cancer, KOL, astma och diabetes. Flera av dessa sjukdomar går att förebygga.

Gå via undermenyn ocan för att ta del av DRF:s information om levnadsvanor.