Stark inför kirurgi

Broschyren ”Stark inför kirurgi – stark för livet” är finansierad av Socialstyrelsen och framtagen av Dietisternas Riksförbund i syfte att ge stöd och inspiration till vårdpersonal för att öka patientsäkerheten vid planerad kirurgi. Målet är att genom ett strukturerat arbete främja hälsosamma matvanor och god nutrition och därmed förbättra patientens hälsostatus och minska risken för komplikationer. Broschyren innehåller både allmänna råd kring goda matvanor och mer specifika råd relaterade till olika typer av kirurgiska behandlingar.

Klicka här för att öppna broschyren STARK INFÖR KIRURGI – STARK FÖR LIVET (pdf)

Se även:

PATIENTBROSCHYR INFÖR BARIATRISK KIRURGI (pdf)

KUNSKAPSUNDERLAG BARIATRISK KIRURGI (pdf)

 

ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) har uppdaterat sina riktlinjer för ”Clinical nutrition in surgery”, klicka här för mer information.