Material

Om projektet
Om DRF
Om WCRF
Aktiviteterna
Material
Press

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Här finns vårt material tillgängligt för nedladdning som PDF. Även ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients finns länkat som komplement för vidare fördjupning på området och evidensläget gällande nutrition vid cancerbehandling.

Broschyrerna Mat och Cancer och Efter cancerbehandlingen går också att beställa i tryckt format. Skicka vilken broschyr du önskar beställa och antal tillsammans med namn och leveransadress till matochcancer@drf.nu, så skickas broschyrerna kostnadsfritt så länge lagret räcker.

Innehållet i materialet är hämtat från World Cancer Research Funds Continous Update Project (CUP), översatt och anpassat till en svensk kontext. För mer information om WCRFs metod och evidensen bakom rekommendationerna, besök WCRFs hemsida.

Cancerfonden, DiO (Dietister inom Onkologi), Livsmedelverket, Nätverket mot Cancer, Palema och Ylva Orrevall, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting med flera har varit rådgivande instanser under framtagningen av materialet.

 

Broschyrer,
Andra upplagan, reviderade mars 2019

DRF – Mat och Cancer (digital)

DRF – Efter cancerbehandlingen (digital)
DRF – Efter cancerbehandlingen (utskrift)

I arbetet med att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011, reviderad 2017) har Sjuksköterskor i cancervård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening genomfört projektet CANCERREHABILITERING OCH ÅTERGÅNG TILL LIVET – kontaktsjuksköterskors kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med överlevare i cancervården. Ett av målen för projektet var att sammanställa ett kunskapsunderlag avseende anpassade råd kring levnadsvanor till personer före, under och efter behandling mot cancersjukdom. En interprofessionell workshop har genomförts där riktlinjerna granskades och anpassades för personer med cancer. Resultatet från workshopen ligger till grund för denna broschyr. Vid workshopen beslutades om att verka för interprofessionell förankring av råden för att öka förutsättningarna för en framgångsrik implementering. Detta innebär att förutom Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening står även Svenska Läkaresällskapet, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund bakom denna broschyr.

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – Ett kunskapsunderlag för teamet (digital)

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – Ett kunskapsunderlag för teamet (utskrift)

 

ESPEN Guidelines:

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients

Onlinepresentation:

Presentationen som pdf