Nystartad studentsektion inom DRF

DRF:s studentsektion arbetar för en ökad gemenskap och kommunikation mellan studenterna på studieorterna. Ett aktivt deltagande i sektionen ger studenter möjlighet att utveckla och stärka sin yrkesidentitet redan under studietiden och därmed underlätta steget ut i arbetslivet. Studentsektionen fungerar som en plattform varifrån studenterna kan engagera sig i frågor som de brinner för, dra igång projekt och driva viktiga nationella frågor relaterade till dietistutbildningen. Ett engagemang i sektionen ger dig som student värdefulla erfarenheter och meriter men även kunskap och möjligheter inför yrkeslivet.

Studentsektionen ska verka för att:

  • Vara en länk mellan studietiden och yrkeslivet
  • Inspirera och informera om dietistutbildningen samt professionen
  • Vara med och påverka utbildningarna
  • Främja kommunikation mellan förbundet och studenterna
  • Ha en representant i DRF:s styrelse som för studenternas talan

Vill du engagera dig i DRF student? Maila till naima.hagstrom@drf.nu

Kommentera