Pressmeddelande om nya tjänster i Sthlm

Regeringsbeslut för säkrare vård i Stockholms stad: Dietister i äldreomsorgen tredubblas nästa år! Enligt beslut i Äldreförvaltningen i Stockholms stad ska antalet dietisttjänster inom särskilt boende öka från tre till nio tjänster under 2016. Allt fler förstår dietistens kompetens i djupa nutritionsfrågor och ser sambanden med säker vård, inte minst när det gäller sjukdomsrelaterad undernäring hos äldre.

Läsa hela pressmeddelandet här.

Kommentera