Psykiatri

Nutritionsbehandling för patienter med ätstörningar är en självklarhet i den moderna vården. Däremot har nutritionsproblem vid andra psykiatriska sjukdomar fått mindre uppmärksamhet. Personer med allvarlig psykisk sjukdom har – förutom social isolering – också en ökad risk för en rad somatiska sjukdomar. Antipsykotisk medicinering, men även andra läkemedel kan bidra till viktuppgång/nedgång, påverka energiomsättningen och/eller inducera eller förvärra en metabol rubbning, något som kan och bör förebyggas.

Ätstörningar, fetma, diabetes, malnutrition och undervikt förekommer inom psykiatrin, både i sluten och öppen vård. Behandling av dessa sjukdomstillstånd omfattar varierande insatser men kräver också en adekvat nutritionsbehandling.

Arbetet med att uppdatera Riktlinjerna för nutritionsbehandling vid ätstörningar fortgår. När de är klara hoppas vi kunna arbeta mer mot andra psykiatriska diagnoser där nutritionsbehandlingen är en viktig faktor för att optimera patienternas livskvalitet.

Ta gärna del av vårt rekommenderade material.


Kontakt

psykiatri@drf.nu


Medlemmar

Under 2018 sker en större förändring i referensgruppen Psykiatri.

Susanne Fredén, Uppsala, och Ebba Linderoth, Göteborg, slutar då de inte längre jobbar inom psykiatrin. Vi tackar för det fantastiska jobb de lagt ner, och önskar dem lycka till vidare!

Lars-Inge Johansson från NU-sjukvården är ny medlem, och vi hoppas på att få ytterligare fler dietister i psykiatrin att engagera sig i referensgruppen. Antalet dietister som får tjänster inom psykiatrin ser ut att öka, och vi i referensgruppen önskar kunna spegla denna spännande utveckling.

Gisela van der Ster ­– Ordförande/Sammankallande och Sekreterare
Leg. dietist, Dr Med Vet. Examen 1983. Arbetar privat med handledning samt mottagning i Uppsala och Stockholm.

Lars-Inge Johansson – Kassör
Dietist. Examen 2008. Arbetar mot vuxenpsykiatriska ätstörningsmottagningen samt BUP:s ätstörningsmottagning sedan 2011. Jobbar också 20 % mot barn- och ungdomshabiliteringen i Uddevalla.

Jennie Hernæs – Hemsida och nätverk
Leg. Dietist. Examen 2003. Sedan 2013 anställd på S:ta Helena Anorexi- & Bulimimottagning, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Detta är en åldersövergripande öppenvårdsmottagning som tar emot patienter från 11 år och uppåt.

Gill Lindroos
Leg. Dietist. Examen 1990. Har i 13 år arbetat på SCÄ i Stockholms Läns Landsting, följt av flera år inom akutgeriatrik och äldrepsykiatri inom SLL. Sedan 2018 inom primärvården med där förekommande patienter, inklusive ätstörning.