Bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi är idag den mest framgångsrika metod som finns för att behandla fetma och dess
följdsjukdomar. Operationen innebär ett minskat matintag och ett försämrat upptag av
näringsämnen. Det är av största vikt att patienterna äter en varierad och näringstät kost samt
supplementerar med kosttillskott för att undvika näringsbrister.

DRF sektion för bariatrisk kirurgi ska verka för att varje patient som genomgår operation ska ha kontakt med legitimerad dietist i samband med sin operation. Sektionen ska också vara ett stöd för Sveriges yrkesverksamma dietister genom att utforma riktlinjer för kostråd som baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Vi vill också bidra till en kunskapsutveckling inom ämnesområdet till all vårdpersonal inom hälso- och sjukvård men även
till allmänheten.

Om du vill läsa våra stadgar klicka HÄR.


Kontakt

bariatriskkirurgi@drf.nu


Medlemmar

Ordförande
Inger Nilsen, Mora Lasarett, Dalarna.

Sekreterare
Hanna Johansson, Sahlgrenska, Göteborg

Kassör
Linnéa Juto, Sofiahemmet, Stockholm.

Ledamöter
Annika Nordström, Lycksele Lasarett, Västerbotten.
Lotta Lock Tornell, Capio vårdcentral Berga, Linköping.
Louisa Rosenqvist, Bariatrisk Mottagning Falun.

Valberedning
Anna Laurenius
Anette Örn Liberg