Skärpta krav på att förebygga undernäring

Rätt mat och näring är avgörande för patientsäkerheten, särskilt för äldre. Nu skärper Socialstyrelsen vårdens och omsorgens ansvar för att förebygga och behandla undernäring.

– För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal. Med tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas, säger Katrin Westlund, jurist på Socialstyrelsen.

Därför har Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter som börjar gälla den 1 januari 2015. De bindande reglerna ställer krav på rutiner inom sjukvården, äldreomsorgen och vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

– Undernäring är många gånger ett dolt problem som man behöver ha en särskild blick för att upptäcka. Det kräver att vården och omsorgen arbetar systematiskt utifrån rutiner. Hemtjänstpersonalen måste exempelvis veta hur den ska reagera på varningssignaler som trötthet, förvirring och halvätna matlådor, säger Katrin Westlund.

Det kan också handla om att ha rutiner för att säkerställa att de som bor på äldreboende inte har för lång nattfasta, eller att ha system för att diagnosticera näringsbrist när en patient skrivs in på sjukhus.

Hög ålder och sjukdom ökar risken för undernäring. Tillståndet får ofta negativa följdeffekter som depression, infektionskänslighet och svårighet att klara annars lindriga sjukdomar.

Vägledning med praktiskt stöd

Som ett komplement till föreskrifterna har Socialstyrelsen sedan tidigare tagit fram en vägledning – Näring för god vård och omsorg. I den finns praktiskt stöd till hur vården och omsorgen kan arbeta för att förebygga och behandla undernäring.

Läs originalartikeln på Socialstyrelsens hemsida

1 kommentar

  • Karin Windahl 6 Okt 2014 kl. 09:51

    Hej!
    Har Socialstyrelsen eller DRF en rekommendation på hur detta arbete ska organiseras? I ”Näring för god vård och omsorg” finns Nutritionsvårdsprocessen beskriven, men jag saknar tex nyckeltal för hur många dietister som behövs per vårdplats/upptagningsområde eller liknande. Är det något Landsting/kommun som tagit fram något liknande? Behöver underlag för diskussion med vår sjukhusledning.
    /Karin Windahl, Stockholm

Kommentera