Skrivelse beträffande behovet av strukturerad fortbildning för samtliga legitimationsyrken och kuratorer

DRF med flera har i en skrivelse till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström uttryckt behov av en för professionerna strukturerad fortbildning. De vill med skrivelsen ”…fästa sjukvårdsministerns uppmärksamhet på att också inkludera övriga legitimationsyrken och kuratorer i den fortsatta beredningen av frågan.”. Övriga avsändare är de sex Sacoförbund som organiserar arbetsterapeuter, audionomer,  fysioterapeuter, kiropraktorer, kuratorer, logopeder, optiker, psykologer, psykoterapeuter, perfusionister och tandhygienister.

Läs skrivelsen i sin helhet här.

Kommentera