Slutrapport ordinationsorsak

I denna slutrapport för att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak beskriver Socialstyrelsen det framtagna kodsystemet samt rekommendationer när det gäller förvaltning och vidareutveckling av systemet. Kodsystemet innehåller ordinationsorsaker och behandlingsändamål för alla godkända läkemedel i Sverige.

Läs hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida

Kommentera