Specialistkompetens för dietister

Sedan 2011 har dietister genom DRF möjlighet att ansöka om specialistkompetens. Hittills har tretton stycken dietister i landet erhållit en specialistkompetens.

Hur man ansöker om specialistkompetens och vilka kriterier som ligger till grund för bedömning beskrivs i DRF:s specialistordning som finns att läsa här.
Specialistordningen har nyligen uppdaterats och är nu utifrån kollegers önskemål tydliggjord gällande hur bedömningsprocessen går till och hur meriter skall presenteras.
Vi hoppas att den uppdaterade specialistordningen skall underlätta och inspirerar flera att ansöka om specialistkompetens.
Mvh // Specialistbedömarnämnden i DRF.

Kommentera