Stark inför kirurgi – stark för livet: Broschyr!

Nu finns broschyren ”Stark inför kirurgi – stark för livet” tillgänglig! Den är utformad av Dietisternas Riksförbund och finansierats med statsbidrag från Socialstyrelsen.  Projektgruppen har bestått av Lena Martin, Anna Laurenius, Sara Palm, Elisabet Rothenberg och Christin Anderhov Eriksson.

Det är en informationsskrift om strukturerat arbete med matvanor och nutrition inför planerad kirurgi till personal inom Hälso- och Sjukvård.

Broschyren

Kommentera