Vill du bli dietist med specialistkompetens?

Vill du ansöka om att bli dietist med specialistkompetens inom något av DRFs specialistområden? Ansökan sker helt digitalt och vi behöver ha din ansökan senast den 1 augusti. Du kan läsa mer om förfarandet och om vad som krävs här: Specialistordning : Dietisternas Riksförbund (drf.nu)

Hittills är det 38 dietister som erhållit specialistkompetens inom något av de sexton olika specialistområden inom DRF. Du kan läsa vilka dessa är här: Specialistordning : Dietisternas Riksförbund (drf.nu).

Specialistkompetensen syftar till att systematiskt utveckla den yrkesspecifika kompetensen för dietister samt att integrera och utveckla praktisk och teoretisk kunskap inom varje specialistområde. I ansökan ska du visa att du är en kunskapsbärare och kunskapsförmedlare. Du ska också visa på att du är en utövare av komplexa avancerade yrkesfärdigheter inom specialistområdet samt att du är ansvarstagande som expert. Rent formellt behöver du bland annat ha relevanta högskolekurser efter dietistexamen, flera publikationer, minst fem års yrkeserfarenhet inom specialistområden samt handledarerfarenhet. När den formella ansökan blivit godkänd genomför du en specialistprovföreläsning där du får visa på din förmåga som kunskapsspridare men även på din fördjupade kliniska kompetens inom specialistområdet. Den specialistkompetenta dietisten skall verka som kunskapsbärare, kunskapsförmedlare och kunskapsutvecklare samt ha ett etiskt och patientcentrerat förhållningssätt.

All information om specialistordningen och hur du gör din ansökan finns här: Specialistordning : Dietisternas Riksförbund (drf.nu)

Comments are closed here.