Informatik & Etisk kodex (NCP)

Arbetsgruppen bildades 2003 i syfte att skriva en etisk kod för dietister. Koden utkom första gången 2005 och revideras regelbundet. Den senaste versionen är från 2016. För att ytterligare hjälpa dietisten i sitt arbete har gruppen även publicerat en etisk analys. Här finns exempel på hur dietisten kan gå tillväga för att göra en etisk analys utifrån egna frågeställningar.

Gruppen har videokonferenser ca två gånger per termin och har därutöver aktiv kontakt via mejl. Gruppen samarbetar med EFAD Professional Practice Committee och har också ett aktivt samarbete med Academy of Nutrition and Dietetics internationella arbetsgrupp för NCP-Standardized language.


Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP) och Terminologi (NCPT)

I samband med arbetet med den etiska koden blev det tydligt att dietister i Sverige saknar ett gemensamt fackspråk. Gruppen började därför också arbeta med terminologifrågor och att definiera termer som är centrala för dietistens yrkesutövning. Arbetsgruppen har utarbetat en terminologi där termer som är viktiga för dietistens yrkesutövning har definierats. För ytterligare hjälp att hitta termer och definitioner hänvisar vi till Socialstyrelsens termbank samt Rikstermbanken.

Sedan 2010 arbetar gruppen även med att stödja svenska dietister i implementeringen av NCP och NCPT. Den amerikanska dietistorganisationen “The Academy of Nutrition and Dietetics” har utvecklat en standardiserad modell för dietisters arbete, den så kallade Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP). En tillhörande terminologi (NCPT), det vill säga ett unikt standardiserat språk för dietistens arbete och dokumentation har samtidigt utvecklats. Som första dietistorganisation i Europa översatte DRF 2010-2011 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset NCPT (dåvarande IDNT). Denna terminologi revideras regelbundet i enlighet med The Academys uppdateringar, och
den senaste revideringen gjordes 2017. De första versionerna trycktes i pappersform, men sedan 2014 finns terminologin i elektronisk form här (inloggningsuppgifter krävs, vilket du som DRF-medlem kan få här).

Under de senaste åren har arbetet att översätta NCPT-manualen och anordna användarkonferenser för NCP och NCPT tagit en stor del av gruppens tid i anspråk. I vissa delar av Sverige är dietister hänvisade att dokumentera enligt ICF. Detta ställer till med en hel del problem och med anledning av detta formulerade gruppen år 2013 skrivelsen Nutritionsdokumentation och ICF, riktad till Socialstyrelsen.

I dag har dietister inom allt fler dietistenheter i Sverige börjat arbeta och dokumentera utifrån delar av NCP och NCPT. Målsättningen är att alla Sveriges dietister i framtiden ska arbeta enligt en gemensam modell och terminologi, vilket DRF formulerat i ett ställningstagande där vi rekommenderar införandet av NCP och NCPT. Läs ställningstagandet på engelska här.

Inom EFAD finns en arbetsgrupp kallad Professional Practice Committee. Gruppen arbetar bland annat med att underlätta införandet av ett standardiserat språk för dietister inom Europa. Information om standardiserat språk och NCPT finns på EFAD:s hemsida. NCPT finns nu översatt till flera europeiska språk. Förutom svenska finns terminologin på danska, norska, franska, tyska, italienska och spanska vilket exempelvis underlättar i internationella studier.

Vill du veta mer? Material om NCP, t.ex. presentationer från tidigare användarkonferenser finns tillgängliga här.


Kontakt

informatikochetiskkodex@drf.nu


Medlemmar

Arbetsgruppen består av medlemmar från olika delar av Sverige och med olika kompetenser. Är du intresserad av etik och terminologifrågor och skulle vilja delta i gruppens arbete? Hör i så fall av dig till någon av oss!

Elin LövestamOrdförande
elin.lovestam@ikv.uu.se

Agnes ArvidssonLedamot
agnes.arvidsson@drf.nu

Elisabet RothenbergLedamot
elisabet.rothenberg@hkr.se

EwaCarin SehlstedtLedamot
ewacarin.sehlstedt@umu.se

Jenny McGreevyLedamot
jennifer.mcgreevy@regionsormland.se  

Karolina Kobetski – Ledamot
karolina.kobetski@taby.se

Lotta Copland – Ledamot
lotta.copland@vgregion.se

Ulrika Bentzer – Ledamot
ulrika.bentzer@regionsormland.se

Ylva DernbrantLedamot
ylva.dernbrant@skane.se

Ylva Orrevall – Ledamot
ylva.orrevall@sll.se

Åsa SunessonLedamot
asa.sunesson@vgregion.se