Bli medlem i DRF

Är Du dietist eller studerar till dietist? Då vill vi gärna ha med Dig som medlem i förbundet! Tillsammans arbetar vi för att stärka dietistens yrkesroll och nätverk. Vi ger ut vår en egen tidning – DietistAktuellt samt organiserar sektioner och referensgrupper vilka fungerar som viktiga kunskapskällor, främst för dietister men även för andra professioner som kan vara i behov av konsultation. För att främja nätverkande dietister emellan finns även lokalföreningar och kontaktpersoner över hela landet.

Dietisternas riksförbund är en delförening i Naturvetarna, så för att kunna bli medlem hos oss krävs först ett medlemskap i Naturvetarna. Om Du är dietist, redan är medlem i Naturvetarna och nu även vill bli medlem hos oss ansöker Du till Naturvetarna om medlemskap i Din professionsförening.

Medlemskap i Dietisternas riksförbund kostar 60kr i månaden utöver medlemsavgiften till Naturvetarna. Om du studerar till dietist och tecknar studentmedlemskap i Naturvetarna kostar det endast 5 kr i månaden under studietiden att vara med i Dietisternas riksförbund.

Välkommen med Din ansökan!