Kontakta oss

Styrelse

dietisternasriksforbund@drf.nu.

ENSKILDA STYRELSEMEDLEMMAR

Susann Ask – Ordförande
susann.ask@drf.nu

Anna Jörnvi – Vice ordförande
anna.jornvi@drf.nu

Simon Ivarsson – Kassör
simon.ivarsson@drf.nu

Charlotte Droeser Ehlin – Sekreterare
charlotte.droeserehlin@drf.nu

Karin Haby – Ledamot
karin.haby@drf.nu

Emma Nisukangas – Ledamot
emma.nisukangas@drf.nu

Amanda Berg – Studeranderepresentant
amanda.berg@drf.nu

Veria MielkeSuppleant och studeranderepresentant
vera.mielke@drf.nu


Hemsida

hemsida@drf.nu


Nyhetsbrev

nyhetsbrev@drf.nu


Ekonomi, fakturor och ersättning

ekonomi@drf.nu


Annonsering

Dietisternas riksförbund erbjuder annonsering till medlemmar genom det månatliga nyhetsbrevet.

Utgivingsplan för nyhetsbrev höst/vinter 2020
Utgivningsplan nyhetsbrev vinter/vår 2021

Vid annonsering behöver DRF en banner och en länk. Bannern kommer att vara klickbar och länka till önskvärt material. För bannern gäller något av följande:

  1. En banner/bild som kombineras med text och är 285*285 px.
  2. Tre banners/bilder som då får format 192*100 px tillsammans med text. I Naturvetarnas nyhetsbrev till alla medlemmar använder vi denna modell för jobbannonser.
  3. Enbart en banner/bild. I exemplet nedan är den 580*150 px, men höjden går att justera.

se exempel här

Vid intresse ladda ner och fyll i följande blankett och skicka till ekonomi@drf.nu.
Vid frågor kontakta nyhetsbrev@drf.nu.

Kostnad

1 utskick: 4000 kr
3 utskick: 10.000 kr

Mer om DRF:s nyhetsbrev

DRF är en yrkesförening inom Naturvetarna för Sveriges dietister som sedan 2006 har legitimation och har över 1300 medlemmar i hela landet. De flesta arbetar på sjukhus och i primärvården, men allt fler jobbar inom kommunerna samt i företag främst inom livsmedelsbranschen eller med nutritionsprodukter.

Sedan hösten 2009 har DRF:s medlemmar fått fortlöpande information om olika aktiviteter, artiklar, mediabevakning, utbildningar, remissvar med mera via ett nyhetsbrev. Det kommer ut varje månad med undandatg för juli och når alla medlemmar via e-post. DRF har under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör i den mediala debatten när det gäller kost-, hälso- och nutritionsfrågor. Vi agerar dels proaktivt med egna artiklar och pressmeddelanden, men vi apostroferas också ofta av andra aktörer. Detta bland annat vill vi förmedla till våra medlemmar, som lokalt ofta har en viktig opinionsbildande roll i dessa frågor. Nyhetsbrevet har på så sätt blivit ett värdefullt sätt att snabbt nå alla medlemmar och har idag ett högt läsvärde.
Vid frågor gällande nyhetsbrevet