Kontakta oss

Styrelse

dietisternasriksforbund@drf.nu.

ENSKILDA STYRELSEMEDLEMMAR

Susann Ask – Ordförande
susann.ask@drf.nu

Agnes Arvidsson – Vice ordförande
agnes.arvidsson@drf.nu

Alexandra Eriksson Frisk – Kassör
alexandra.eriksson.frisk@drf.nu

Diana Karlsson – Sekreterare
diana.karlsson@drf.nu

My Green – Ledamot
my.green@drf.nu

Karin Haby – Ledamot
karin.haby@drf.nu

Emma Nisukangas – Ledamot
emma.nisukangas@drf.nu

Louise HåkanssonStuderanderepresentant
louise.hakansson@drf.nu


Hemsida

hemsida@drf.nu.


Ekonomi, fakturor och ersättning

ekonomi@drf.nu


Annonsering

Dietisternas riksförbund erbjuder annonsering till medlemmar genom det månatliga nyhetsbrevet. Vid intresse ladda ner och fyll i följande blankett och skicka till ekonomi@drf.nu.

Mer om annonsering

DRF är en yrkesförening inom Naturvetarna för Sveriges dietister som sedan 2006 har legitimation och har över 1300 medlemmar i hela landet. De flesta arbetar på sjukhus och i primärvården, men allt fler jobbar inom kommunerna samt i företag främst inom livsmedelsbranschen eller med nutritionsprodukter.

Sedan hösten 2009 har DRF:s medlemmar fått fortlöpande information om olika aktiviteter, artiklar, mediabevakning, utbildningar, remissvar med mera via ett nyhetsbrev. Det kommer ut varje månad med undandatg för juli och når alla medlemmar via e-post. DRF har under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör i den mediala debatten när det gäller kost-, hälso- och nutritionsfrågor. Vi agerar dels proaktivt med egna artiklar och pressmeddelanden, men vi apostroferas också ofta av andra aktörer. Detta bland annat vill vi förmedla till våra medlemmar, som lokalt ofta har en viktig opinionsbildande roll i dessa frågor. Nyhetsbrevet har på så sätt blivit ett värdefullt sätt att snabbt nå alla medlemmar och har idag ett högt läsvärde.

Kostnad:

1 utskick: 4000 kr

3 utskick: 10.000 kr

Utgivningsplan 2019:

vecka 8 (februari)

vecka 12 (mars)

vecka 16 (april)

vecka 21 (maj)

vecka 25 (juni)

(sommaruppehåll juli månad)

vecka 34 (augusti)

vecka 38 (september)

vecka 42 (oktober)

vecka 46 (november)

vecka 50 (december)