Kontakta oss

Styrelse

dietisternasriksforbund@drf.nu


Hemsida

hemsida@drf.nu


Nyhetsbrev

nyhetsbrev@drf.nu


Ekonomi, fakturor och ersättning

ekonomi@drf.nu


Annonsering

Dietisternas riksförbund erbjuder annonsering till medlemmar genom det månatliga nyhetsbrevet.

Utgivningsplan nyhetsbrev vår 2021

Utgivingsplan för nyhetsbrev höst 2021

Vid annonsering behöver DRF en banner och en länk. Bannern kommer att vara klickbar och länka till önskvärt material. För bannern gäller något av följande:

  1. En banner/bild som kombineras med text och är 285*285 px.
  2. Tre banners/bilder som då får format 192*100 px tillsammans med text. I Naturvetarnas nyhetsbrev till alla medlemmar använder vi denna modell för jobbannonser.
  3. Enbart en banner/bild. I exemplet nedan är den 580*150 px, men höjden går att justera.

Se exempel här

Vid intresse ladda ner och fyll i följande blankett och skicka till ekonomi@drf.nu.
Vid frågor kontakta nyhetsbrev@drf.nu.

Kostnad

1 utskick: 4000 kr
3 utskick: 10.000 kr

Mer om DRF:s nyhetsbrev

DRF är en yrkesförening inom Naturvetarna för Sveriges dietister som sedan 2006 har legitimation och har över 1300 medlemmar i hela landet. De flesta arbetar på sjukhus och i primärvården, men allt fler jobbar inom kommunerna samt i företag främst inom livsmedelsbranschen eller med nutritionsprodukter.

Sedan hösten 2009 har DRF:s medlemmar fått fortlöpande information om olika aktiviteter, artiklar, mediabevakning, utbildningar, remissvar med mera via ett nyhetsbrev. Det kommer ut varje månad med undantag för juli.

Nyhetsbrevet har på så sätt blivit ett värdefullt sätt att snabbt nå alla medlemmar och har ett högt läsvärde. Nyhetsbrevet når samtliga medlemmar via e-post.