Kontakta oss

Styrelse

dietisternasriksforbund@drf.nu.

ENSKILDA STYRELSEMEDLEMMAR

Susann Ask – Ordförande
susann.ask@drf.nu

Agnes Arvidsson – Vice ordförande
agnes.arvidsson@drf.nu

Alexandra Eriksson Frisk – Kassör
alexandra.eriksson.frisk@drf.nu

Diana Karlsson – Sekreterare
diana.karlsson@drf.nu

My Green – Ledamot
my.green@drf.nu

Karin Haby – Ledamot
karin.haby@drf.nu

Emma Nisukangas – Ledamot
emma.nisukangas@drf.nu

Louise HåkanssonStuderanderepresentant
louise.hakansson@drf.nu


Hemsida

hemsida@drf.nu.


Ekonomi, fakturor och ersättning

ekonomi@drf.nu


Annonsering

Dietisternas riksförbund erbjuder annonsering till medlemmar genom det månatliga nyhetsbrevet.

Utgivningsplan 2020 (pdf)

Vid annonsering behöver DRF en banner och en länk. Bannern kommer att vara klickbar och länka till önskvärt material. För bannern gäller något av följande:

  1. En banner/bild som kombineras med text och är 285*285 px.
  2. Tre banners/bilder som då får format 192*100 px tillsammans med text. I Naturvetarnas nyhetsbrev till alla medlemmar använder vi denna modell för jobbannonser.
  3. Enbart en banner/bild. I exemplet nedan är den 580*150 px, men höjden går att justera.

se exempel här

Vid intresse ladda ner och fyll i följande blankett och skicka till ekonomi@drf.nu.

Kostnad

1 utskick: 4000 kr
3 utskick: 10.000 kr

Mer om DRF:s nyhetsbrev

DRF är en yrkesförening inom Naturvetarna för Sveriges dietister som sedan 2006 har legitimation och har över 1300 medlemmar i hela landet. De flesta arbetar på sjukhus och i primärvården, men allt fler jobbar inom kommunerna samt i företag främst inom livsmedelsbranschen eller med nutritionsprodukter.

Sedan hösten 2009 har DRF:s medlemmar fått fortlöpande information om olika aktiviteter, artiklar, mediabevakning, utbildningar, remissvar med mera via ett nyhetsbrev. Det kommer ut varje månad med undandatg för juli och når alla medlemmar via e-post. DRF har under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör i den mediala debatten när det gäller kost-, hälso- och nutritionsfrågor. Vi agerar dels proaktivt med egna artiklar och pressmeddelanden, men vi apostroferas också ofta av andra aktörer. Detta bland annat vill vi förmedla till våra medlemmar, som lokalt ofta har en viktig opinionsbildande roll i dessa frågor. Nyhetsbrevet har på så sätt blivit ett värdefullt sätt att snabbt nå alla medlemmar och har idag ett högt läsvärde.