Styrelse

En gång per år bjuds samtliga medlemmar i Dietisternas Riksförbund (DRF) in till årsmöte för att där bland annat välja styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på två år och kandidaterna utses och presenteras av förbundets valberedning.

Styrelsen finns till för att samordna förbundets arbete med att utveckla dietistprofessionen, samt bevakar frågor som har anknytning till dietistyrket.

I början av juni 2021 publicerades en intervju med ordförande Sophie Cairns och vice ordförande Anna Jörnvi. I den berättar de bland annat om planen för DRFs kommande arbete. Hela intervjun hittar ni här.

Nedan kan ni läsa mer om de sittande styrelseledamöterna.


Sophie Cairns – ordförande

Sophie är en dietist med legitimation i både Sverige och Storbritannien samt har en specialisering inom diabetes från NHS England. Hon brinner för patientcentrerad vård och allra främst värdet i att bedriva patientutbildningar i grupp. Inom förbundet vill Sophie verka för att dietister inom alla typer av yrkesvägar ska känna att DRF är till för dem.

Här finns en uppföljande intervju med Sophie


Anna Jörnvi– VICE ORDFÖRANDE

Anna är en dietist med erfarenhet från primärvården som även har en masterexamen i kostvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har stor passion för förebyggande hälsoarbete och vill under sin tid i styrelsen bidra till att lyfta vad dietister kan göra i samhället. Sedan augusti 2020 arbetar hon i DRFs projekt Mat och Cancer som syftar till att sprida kunskap om matens betydelse för cancerprevention.

Här finns en uppföljande intervju med Anna


SIMON IVARSSON– KASSÖR

Simon jobbar som klinisk dietist på Sahlgrenska universitetssjukhuset med icke-kirurgisk fetmavård. Han är utbildad i Göteborg där han efter sin examen var heltidsarvoderad inom studentkåren och bedrev studentfackligt arbete.

Här finns en uppföljande intervju med Simon


 Petra Sjöholm – SEKRETERARE OCH KONTAKTPERSON FÖR SEKTIONER OCH ARBETSGRUPPER

Petra är utbildad dietist vid Göteborgs Universitet med en magisterexamen och ytterligare två års studier inom kostvetenskap. Hon arbetar som dietist inom primärvården där hon har kontakt med många olika patientgrupper. Petra vill arbeta för en ökad gemenskap mellan dietister och för att dietisten ska bli en mer självklar del i sjukvård och friskvård.

Här finns en uppföljande intervju med Petra


Angelina Khalil – ledamot 

Angelina är en dietist med erfarenhet från primärvård samt onkologi i slutenvård. Hon är förutom legitimerad dietist även kostvetare. Jämlik hälsa är något Angelina bryr sig väldigt mycket om och här spelar nutritionen hos en stor mängd patientgrupper en viktig roll. Hon tror att dietistens kompetens behöver lyftas rejält och bli en naturlig och självklar del av patientens vårdnätverk.

Här finns en uppföljande intervju med Angelina


Amanda Weimar – ledamot

Amanda arbetar som verksamhetsutvecklare med förvaltning och utveckling av kvalitetsledningssystem i Region Östergötland. Hon har tidigare arbetat som klinisk dietist inom primärvård och specialistvård samt som samordnare och projektledare för dietistverksamheten i primärvården i Östergötland. Amanda vill arbeta för att ännu tydligare synliggöra dietisters kompetens och öka dietisters inflytande inom både hälso- och sjukvård, omsorg och industri.

Här finns en uppföljande intervju med Amanda


Anneli Bylund – ledamot

Anneli Bylund, tog dietistexamen 1999 och har sedan dessa arbetat inom livsmedelsindustrin med tonvikt på dagligvaruhandeln. Kvalitetsfrågor och miljöfrågor blev snart en del av hennes arbete men hon har alltid behållt kopplingen till hälsosam mat i arbetet. Idag är Anneli senior hållbarhetsstrateg på Coop och arbetar på så sätt med sin passion: hälsosam och hållbar mat.

Här finns en uppföljande intervju med Anneli


Vera Olsson – STUDERANDEREPRESENTANT

Vera studerar 5:e terminen på Dietistprogrammet i Uppsala. Som studeranderepresentant bidrar Vera med studentens perspektiv och länkar samman Sveriges dietiststudenter med DRFs styrelse. Vera har som mål att minska gapet mellan dietistens studentliv och arbetsliv.

Här finns en uppföljande intervju med Vera


Kontakta DRFs styrelse genom att skicka ett mail till dietisternasriksforbund@drf.nu