Styrelse

En gång per år bjuds samtliga medlemmar i Dietisternas Riksförbund (DRF) in till årsmöte för att där bland annat välja styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på två år och kandidaterna utses och presenteras av förbundets valberedning.

Styrelsen finns till för att samordna förbundets arbete med att utveckla dietistprofessionen, samt bevakar frågor som har anknytning till dietistyrket.

Kontakta DRFs styrelse genom att skicka ett mail till dietisternasriksforbund@drf.nu

Nedan kan ni läsa mer om de sittande styrelseledamöterna.


Kjell Olsson – Ordförande  

Kjell arbetar som hälso- och sjukvårdsstrateg vid Enheten för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne. Tidigare har han arbetat inom primärvården i Ljusdal och i Malmö, inom äldreomsorgen i Ljusdal, Lidingö och Gävle, samt på sjukhuset i Gävle och ett sommarvikariat på Karolinska i Solna. Till styrelsen sökte sig Kjell eftersom han blev nominerad till uppdraget och tyckte det lät väldigt spännande. Kjell har alltid känt en stor stolthet över dietistkåren och tycker att det känns väldigt hedrande att få möjlighet att tillsammans med DRFs medlemmar fortsätta utveckla professionen och synliggöra nutritionens betydelse.


Anna Jörnvi – Vice ordförande 

Anna är en dietist med erfarenhet från primärvården som även har en masterexamen i kostvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har stor passion för förebyggande hälsoarbete och vill under sin tid i styrelsen bidra till att lyfta vad dietister kan göra i samhället. Sedan augusti 2020 arbetar hon i DRFs projektgrupp med att främja hälsosamma levnadsvanor i Sverige.


Anneli Bylund – Kassör  

Anneli tog dietistexamen 1999 och har sedan dessa arbetat inom livsmedelsindustrin med tonvikt på dagligvaruhandeln. Kvalitetsfrågor och miljöfrågor blev snart en del av hennes arbete men hon har alltid behållt kopplingen till hälsosam mat i arbetet. Idag är Anneli senior hållbarhetsstrateg på Coop och arbetar på så sätt med sin passion: hälsosam och hållbar mat.


Petra Sjöholm – Sekreterare 

Petra är utbildad dietist vid Göteborgs Universitet med en medicine mastersexamen med huvudområde klinisk nutrition och ytterligare två års studier inom kostvetenskap. Hon arbetar som dietist på Skånes Universitetssjukhus inom obesitasvård. Petra vill arbeta för en ökad gemenskap mellan dietister och för att dietisten ska bli en mer självklar del i sjukvård och friskvård.

Petra är också kontaktperson för sektioner och arbetsgrupper.


Amanda Weimar – Ledamot 

Amanda arbetar som utbildningskonsult på Cambio Welfare. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare med förvaltning och utveckling av kvalitetsledningssystem, som klinisk dietist inom primärvård och specialistvård samt som samordnare och projektledare för dietistverksamheten inom primärvården i Region Östergötland. Amanda vill arbeta för att synliggöra dietisters kompetens och öka dietisters inflytande inom både hälso- och sjukvård, omsorg och industri.


Sophie Cairns – ledamot

Sophie är en dietist med legitimation i både Sverige och Storbritannien samt har en specialisering inom diabetes från NHS England. Hon brinner för patientcentrerad vård och allra främst värdet i att bedriva patientutbildningar i grupp. Inom förbundet vill Sophie verka för att dietister inom alla typer av yrkesvägar ska känna att DRF är till för dem.


Clara Svensson – ledamot

Clara arbetar idag på Rehab City Norrmalm i Stockholm som primärvårdsdiet men är även yrkesföreträdare för dietister.  Tidigare har Clara arbetat på Karlskoga lasarett där hon bland annat var med och tog fram det digitala dietstarbetet. Till styrelsen sökte sig Clara eftersom hon är en person som gillar nya utmaningar, ha flera bollar i luften och trivs med variation.


Hanna Bergström – Studentrepresentant

Hanna läser termin 5 på dietistprogrammet vid Uppsala Universitet. Genom sin roll som studentrepresentant vill hon jobba för att stärka relationen mellan DRF och studenterna.


Rebeka Bereczky Veress – Studentrepresentant

Rebeka går sista året på Dietistprogrammet vid Uppsala Universitet. Som studentrepresentant vill hon agera som en länk mellan DRF och universitetets elevråd samt inspirera andra studenter till att engagera sig inom DRF:s viktiga arbete.


Nyfiken på mer?

På denna länk finner du korta intervjuer med samtliga ledamöter!

I augusti 2022 publicerades också en längre intervju med Kjell Olsson där han bland annat delar med sig av sin syn på rollen som ordförande och DRFs arbete framåt. Ta del av intervjun med Kjell här!