Styrelse

En gång per år bjuds samtliga medlemmar i Dietisternas Riksförbund (DRF) in till årsmöte för att där bland annat välja styrelseledamöter. Ledamöterna väljs på två år och kandidaterna utses och presenteras av förbundets valberedning.

Styrelsen finns till för att samordna förbundets arbete med att utveckla dietistprofessionen, samt bevakar frågor som har anknytning till dietistyrket.

Kontakta DRFs styrelse genom att skicka ett mail till dietisternasriksforbund@drf.nu

Nedan kan ni läsa mer om de sittande styrelseledamöterna.


Kjell Olsson – Ordförande  

Kjell arbetar som hälso- och sjukvårdsstrateg vid Enheten för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne. Tidigare har han arbetat inom primärvården i Ljusdal och i Malmö, inom äldreomsorgen i Ljusdal, Lidingö och Gävle, samt på sjukhuset i Gävle och ett sommarvikariat på Karolinska i Solna. Till styrelsen sökte sig Kjell eftersom han blev nominerad till uppdraget och tyckte det lät väldigt spännande. Kjell har alltid känt en stor stolthet över dietistkåren och tycker att det känns väldigt hedrande att få möjlighet att tillsammans med DRFs medlemmar fortsätta utveckla professionen och synliggöra nutritionens betydelse.


Anna Jörnvi – Vice ordförande 

Anna är en dietist med masterexamen i kostvetenskap vid Uppsala universitet. Klinisk erfarenhet har Anna från primärvården i Stockholm och Uppsala. Hon har stor passion för förebyggande hälsoarbete och vill under sin tid i styrelsen bidra till att lyfta vad dietister kan göra i och för samhället. Sedan augusti 2020 arbetar hon som projektledare i DRF med fokus på att främja hälsosamma levnadsvanor i Sverige.


Clara Svensson – Kassör  

Clara arbetar idag på Rehab City Norrmalm i Stockholm som primärvårdsdiet men är även yrkesföreträdare för dietister.  Tidigare har Clara arbetat på Karlskoga lasarett där hon bland annat var med och tog fram det digitala dietstarbetet. Till styrelsen sökte sig Clara eftersom hon är en person som gillar nya utmaningar, ha flera bollar i luften och trivs med variation.


Anne-Li Bjärneryd – Sekreterare 

Anne-Li är dietist i Region Värmland med bakgrund inom både primär- och slutenvård. Nu jobbar hon i en kombinerad tjänst, kliniskt på barn- och ungdomsmedicin och strategiskt som samordnare för dietisterna i Region Värmland. Att bli tillfrågad kring styrelseuppdrag lockade med möjligheter att påverka, framförallt i frågor som rör karriärutveckling för dietister och den brist på kliniska dietister som vi ser idag.


Amanda Weimar – Ledamot 

Amanda arbetar som utbildningskonsult på Cambio Welfare. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare med förvaltning och utveckling av kvalitetsledningssystem, som klinisk dietist inom primärvård och specialistvård samt som samordnare och projektledare för dietistverksamheten inom primärvården i Region Östergötland. Amanda vill arbeta för att synliggöra dietisters kompetens och öka dietisters inflytande inom både hälso- och sjukvård, omsorg och industri.


Sophie Cairns Ledamot

Sophie är en dietist med legitimation i både Sverige och Storbritannien samt har en specialisering inom diabetes från NHS England. Hon brinner för patientcentrerad vård och allra främst värdet i att bedriva patientutbildningar i grupp. Inom förbundet vill Sophie verka för att dietister inom alla typer av yrkesvägar ska känna att DRF är till för dem.


Rebeka Bereczky Veress – Ledamot

Rebeka arbetar som dietist inom dialys och ortopedi vid Lindesbergs lasarett. Vid sidan av det kliniska arbetet som dietist läser hon sin master inom kostvetenskap. Som medlem i styrelsen vill hon stödja och sprida kunskap om arbetet inom DRF sektioner, samt agera för ett ökat samarbete mellan dietister runtom i landet.

Rebeka är också styrelsens kontaktperson för sektioner och arbetsgrupper.


Lotta Gustavsson – Studentrepresentant

Lotta studerar i Umeå och tar examen i januari 2024. Hon sökte sig till DRFs styrelse för att bidra med studerandeperspektivet, vara en länk till andra studenter och bredda sin egen kunskap.


Matilda Fyrqvist – Studentrepresentant

Matilda går sista året på dietistprogrammet vid Umeå universitet och tar examen i januari 2024. Hon hoppas att kunna verka som en länk mellan studenter och DRF. På så vis kan hon vara med och ge studerandeperspektivet och samtidigt informera studenterna om vad som sker inom och runt DRF just nu.


Nyfiken på mer?

På denna länk finner du korta intervjuer med ledamöterna i DRFs styrelse för 2023!

Tips!

I augusti 2022 publicerades en längre intervju med ordförande Kjell Olsson. Ta del av intervjun med Kjell här!