Dietistens yrkesroll

Spetskompetens inom kost och hälsa

Mat och ätande är komplext; sociala, psykologiska, kulturella, fysiologiska och socioekonomiska faktorer påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag. Vidare är det en mänsklig rättighet att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett.

Dietistens kompetensområde innefattar såväl teoretisk kunskap om olika nutritionsterapier, som förmåga att vägleda människor i hur näringsrekommendationerna skall omvandlas till verklighet genom medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder.

Med hjälp av evidensbaserade metoder kan dietister öka människors livskvalitet genom att förebygga och behandla olika sjukdomar och risktillstånd.

Var arbetar dietisten?

Många dietister arbetar inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, men dietister finns även på kommuner och myndigheter, i livsmedels- och läkemedelsindustri, samt inom frisk- och företagshälsovård.

Ett ökande antal dietister finns även inom akademin och forskning. Denna nutritionsforskning bidrar till att hålla våra metoder och arbetssätt uppdaterade.