Dietistens yrkesroll

Spetskompetens inom kost och hälsa

Mat och ätande är komplext. Faktorer som är sociala, psykologiska, kulturella, ekonomiska och fysiologiska samverkar och påverkar förutsättningar för ett optimalt energi- och näringsintag. Denna komplexitet visar sig bland annat genom den spretiga och motsägelsefulla information som förekommer om mat idag, inte minst i media. 

Med dietistens unika kompetens, där djupgående kunskap om näringslära kombineras med dietetik och samtalsmetodik, kan vi med evidensbaserade metoder öka människors livskvalitet samt förebygga och behandla olika sjukdomar och risktillstånd. 

Genom samtalet om mat ger vi vägledning i hur de nordiska näringsrekommendationerna kan omvandlas till verklighet utifrån den individ vi möter. Vi kan även erbjuda stöd kring tolkning av kostbudskap i media och därmed stötta individer att känna sig trygga i vilken information som är att lita på.

Var arbetar dietisten?

Dietister finns på olika samhällsarenor. Många arbetar inom hälso- och sjukvården, men vi finns även i livsmedels- och läkemedelsindustri, inom frisk- och företagshälsovård, samt på kommuner och myndigheter. Ett ökande antal dietister finns även inom akademin och bidrar till såväl nutritionsforskning som att utveckla vår profession.