Dietistens yrkesroll

Spetskompetens inom kost och hälsa

Mat och ätande är komplext. Sociala, psykologiska, kulturella, fysiologiska och socioekonomiska faktorer påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag.

Med dietistens unika kompetens och nutritionsbehandling kan vi med evidensbaserade metoder öka människors livskvalitet förebygga och behandla olika sjukdomar och risktillstånd.

Och genom ett samtalet som har mat i fokus kan vi ge vägledning i hur de nordiska näringsrekommendationerna kan omvandlas till verklighet genom medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder.

Var arbetar dietisten?

Många dietister arbetar inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, men dietister finns även på kommuner och myndigheter, i livsmedels- och läkemedelsindustri, samt inom frisk- och företagshälsovård.

Ett ökande antal dietister finns även inom akademin och forskning. Denna nutritionsforskning bidrar till att hålla våra metoder och arbetssätt uppdaterade.