Om WCRF

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Material         Press         Kontakt

World Cancer Research Fund (WCRF) är världsledande inom forskningsområdet cancerprevention. Tillsammans med American Institute for Cancer Research (AICR) sammanställer organisationen forskning om sambandet mellan levnadsvanor och insjuknande i cancer. Den sammanvägda forskningen används sedan för att ta fram evidensbaserade råd och rekommendationer för cancerprevention som kan spridas till befolkning, hälso- och sjukvårdspersonal samt myndigheter och beslutsfattare.

Var tionde år publicerar WCRF en uppdaterad rapport om cancerprevention och i maj 2018 kom den tredje versionen vid namn Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report.

Rapporterna baseras på nära 10 000 vetenskapliga studier och ligger till grund för de cancerförebyggande råd som bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) publicerat.

DRF har översatt WCRFs cancerförebyggande råd och idag finns råden översatta till svenska, arabiska, dari, farsi, polska, tigrinska samt somaliska (se mer under Material).

Utöver rekommendationer om cancerprevention har WCRF även startat två policy-ramverk vid namn NOURISHING och MOVING. I dessa samlas riktlinjer för att guida beslutsfattare till vilka sjukdomspreventiva åtgärder som kan genomföras i samhället för en bättre folkhälsa.

 

wcrf

 


Läs mer om WCRF

Den senaste cancerpreventionsrapporten finns tillgänglig på: https://www.wcrf.org/dietandcancer

Fördjupning om arbetet bakom WCRF:s rapport hittar du på: https://www.wcrf.org/int/continuous-update-project