Specialistordning

Specialistkompetens syftar till att systematiskt utveckla den yrkesspecifika kompetensen för dietister samt att integrera och utveckla praktisk och teoretisk kunskap inom aktuellt specialistområde.

  1. Klicka här för att ta del av en fullständig beskrivning av DRFs specialistordning
  2. Klicka här för att ta del av Ansökningsblankett Specialistordning
  3. Klicka här för Ansökningsblankett inrättande av nytt Specialistområde

Kontakt

specialistordning@drf.nu


Aktuellt

Under februari har du möjlighet att följa tre dietisters avslutande prövning för att bli dietist med specialistkompetens. Här ska de tre ansökande dietisterna visa på att de är kunskapsbärare, kunskapsförmedlare och kunskapsutvecklare samt ha ett etiskt och patientcentrerat förhållningssätt. Föreläsningarna genomförs digitalt och alla DRF-medlemmar är varmt välkomna!

Boka därför in följande föreläsningar i din kalender:

  • Onsdag 7 februari kl. 14:00-16:00: Sofia Söderquist-Kruth, Pediatrik, inriktning neonatologi
  • Onsdag 14 februari kl. 13.00-15:00: Marika Kanthe, Medfödda metabola sjukdomar, inriktning barn.
  • Torsdag 15 februari kl. 13.00-15:00: Nalleli Vivanco Karlsson, Pediatrik.

DRF:s specialistbedömarnämnd hälsar er varmt välkomna!

Länken till samtliga föreläsningar:

Join Zoom Meeting
https://gu-se.zoom.us/j/63734881614?pwd=RW44bm5oNjRQSTFPQ2VlV3RiUmlwUT09

Meeting ID: 637 3488 1614
Passcode: 439407


Specialister

Diabetes

Elisabeth Jelleryd – inriktning barn (2018)
Inga-Lena Andersson – inriktning vuxna (2015)

Folkhälsa

Malin Ljung- inriktning kommunarbete (2023)
Andrea Mikkelsen – inriktning barnhälsovård (2012)
Maria Magnusson – inriktning primärvård och skolhälsovård (2011)

Födoämnesöverkänslighet

Andrea Mikkelsen – inriktning barn (2015)

Geriatrik

Maine Carlsson (2012)

Gastroenterologi

Sara Andersson- (2023)
Catarina Lindqvist – inriktning hepatologi (2016)
Alexandra Vulcan (2014)
Stine Störsrud (2013)
Lena Martin – inriktning kirurgi (2012)

Lungmedicin

Kristina Nilsson – inriktning cystisk fibros (2019)
Nighat Farooqi – inriktning KOL (2016)
Anne-Marie Grönberg – inriktning KOL (2012)

Njurmedicin

Karin Windahl (2018)
Camilla Cameron – inriktning barn (2016)

Obesitas

Vasiliki Karagianni- inriktning barn (2023)
Liisa Tolvanen – inriktning vuxen (2020)
Hannah Helgegren – inriktning barn (2019)
Mahnoush Malek – inriktning barn (2015)
Ingrid Larsson – inriktning vuxen (2011)
Anna Laurenius – inriktning bariatrisk kirurgi (2011)

Onkologi

Ella Veidemann (2012)

Pediatrik

Lovisa Telborn (2022)
Jenny Wannstedt– inriktning neurologi (2021)
Anna Hansson (2020)
Ulla Cederholm (2020)
Elin Malmberg Hård Af Segerstad (2018)
Lena Hansson (2016)
Vera Westin – inriktning neonatalvård (2016)
Lisbeth Åke Nordström (2013)
Lotta Söderberg (2013)
Inger Öhlund (2012)

Psykoterapi

Birgit Hännikäinen (2019)


Frågor och svar

Jag siktar på att bli specialist, kommer min artikel att godkännas om jag publicerar i DRFs nyhetsbrev och på DRFs hemsida istället för i en tidskrift som t.ex. Dietisten?

Det finns utifrån specialistordningen idag inga krav på/ i vilken tidskrift publiceringen sker, utan enbart att det skall vara artiklar/texter/dokument skrivna av den sökande och som visar den sökandes kompetens inom speciallistområdet. Det innebär att det är ok att publicera i DRFs nyhetsbrev och på DRFs hemsida.