Specialistordning

Specialistkompetens syftar till att systematiskt utveckla den yrkesspecifika kompetensen för dietister samt att integrera och utveckla praktisk och teoretisk kunskap inom aktuellt specialistområde.

Här hittar du den fullständiga specialistordningen.


Kontakt

specialistordning@drf.nu


Specialister

2016

Lena HanssonPediatrik
Catarina LindqvistGastroenterologi med inriktning hepatologi
Camilla CameronNjurmedicin inriktning barn
Nighat FarooqiLungmedicin inriktning KOL
Vera WestinPediatrik inriktning neonatalvård

2015

Mahnoush MalekObesitas inriktning barn.
Andrea MikkelsenFödoämnesöverkänslighet inriktning barn.
Inga-Lena AnderssonDiabetes inriktning vuxna.

2014

Alexandra Vulcan – specialistkompetens inom Gastroenterologi

2013

Lisbeth Åke Nordström – specialistkompetens inom Pediatrik
Stine Störsrud – specialistkompetens inom Gastroenterologi
Lotta Söderberg – specialistkompetens inom Pediatrik

2012

Maine Carlsson – specialistkompetens inom Geriatrik
Anne-Marie Grönberg – specialistkompetens inom Lungmedicin (inriktning KOL)
Lena Martin – specialistkompetens inom Gastroenterologi (inriktning kirurgi)
Andrea Mikkelsen – specialistkompetens inom Folkhälsa (inriktning barnhälsovård)
Ella Veidemann – specialistkompetens inom Onkologi
Inger Öhlund – specialistkompetens inom Pediatrik

2011

Ingrid Larsson – specialistkompetens inom Obesitas (inriktning vuxen)
Anna Laurenius – specialistkompetens inom Obesitas (inriktning bariatrisk kirurgi)
Maria Magnusson – specialistkompetens inom Folkhälsa (inriktning primärvård och skolhälsovård)