Specialistordning

Specialistkompetens syftar till att systematiskt utveckla den yrkesspecifika kompetensen för dietister samt att integrera och utveckla praktisk och teoretisk kunskap inom aktuellt specialistområde.

Här hittar du den fullständiga specialistordningen med ansökningsblankett.


Kontakt

specialistordning@drf.nu


Specialister

Diabetes

Elisabeth Jelleryd – inriktning barn (2018)
Inga-Lena Andersson – inriktning vuxna (2015)

Folkhälsa

Andrea Mikkelsen – inriktning barnhälsovård (2012)
Maria Magnusson – inriktning primärvård och skolhälsovård (2011)

Födoämnesöverkänslighet

Andrea Mikkelsen – inriktning barn (2015)

Geriatrik

Maine Carlsson (2012)

Gastroenterologi

Catarina Lindqvist – inriktning hepatologi (2016)
Alexandra Vulcan (2014)
Stine Störsrud (2013)
Lena Martin – inriktning kirurgi (2012)

Lungmedicin

Kristina Nilsson – inriktning cystisk fibros (2019)
Nighat Farooqi – inriktning KOL (2016)
Anne-Marie Grönberg – inriktning KOL (2012)

Njurmedicin

Karin Windahl (2018)
Camilla Cameron – inriktning barn (2016)

Obesitas

Liisa Tolvanen – inriktning vuxen (2020)
Hannah Helgegren – inriktning barn (2019)
Mahnoush Malek – inriktning barn (2015)
Ingrid Larsson – inriktning vuxen (2011)
Anna Laurenius – inriktning bariatrisk kirurgi (2011)

Onkologi

Ella Veidemann (2012)

Pediatrik

Jenny Wannstedt– inriktning neurologi (2021)
Anna Hansson (2020)
Ulla Cederholm (2020)
Elin Malmberg Hård Af Segerstad (2018)
Lena Hansson (2016)
Vera Westin – inriktning neonatalvård (2016)
Lisbeth Åke Nordström (2013)
Lotta Söderberg (2013)
Inger Öhlund (2012)

Psykoterapi

Birgit Hännikäinen (2019)