DRF:s samarbetspartners

NATIONELLA SAMARBETEN

Nationella amningskommittén
Nationellt nätverk för bra matvanor

Här kan du ta del av mer material från SWESPEN

 

Kommundietistnätverket

Allt fler kommuner har insett behovet av nutritionskompetens, och idag har ett 80-tal kommuner dietistkompetens inom organisationen.

Kommundietister kan arbeta med utbildning, utveckling, livsmedelsupphandling, matdistributionsupphandling, matsedelsplanering samt vara behjälplig med kunskap när det gäller livsmedelshygien.

För att kontakta kommundietistnätverket, maila Josefin Nyberg!

 


 

Internationella SAMARBETEN

 

Här kan du ta del av mer material från EFAD! 

ESPEN guidelines


 

MYNDIGHETER

DRF har kontinuerlig kontakt med ett antal myndigheter – som exempelvis:

Regeringen/regeringskansliet

Socialstyrelsen

Livsmedelsverket

Sveriges Kommuner och Regioner