Om DRF

Dietisternas Riksförbund, DRF, är en delförening inom SACO-anslutna fackförbundet Naturvetarna. Medlemmarna i DRF har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng som lett till dietistexamen. Dietister har en skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvård. Skyddet innebär att vi med ovan beskrivna utbildning har ensamrätt till yrkestiteln ”dietist”. Dietister utgör en legitimerad yrkesgrupp. Inom DRF finns det lokalföreningar, sektioner och kontaktpersoner spridda över hela landet. Deras uppgift är bl.a att vara en länk mellan medlemmarna och DRFs styrelse samt att bevaka lokala frågor. Organisationen DRF är medlem i den europeiska dietistorganisationen EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians), ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) och SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism).


DRF:s vision


DRF:s syfte är att verka för

  • att kunskap sprids om hur samhället och hälso- och sjukvården kan utnyttja dietistens specifika yrkeskompetens
  • att utveckla och fördjupa dietistens yrkesroll
  • att utveckla nutritionsbehandling inom såväl sluten som öppenvård samt inom nya diagnosområden
  • att utveckla och delta i det förebyggande hälsoarbetet i samhället och sjukvården när det gäller hälsosamma matvanor och övriga levnadsvanor, t ex fysisk aktivitet
  • att initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt inom nutritionsområdet
  • att stimulera till och aktivt delta i såväl samhällsdebatt som medicinsk debatt inom ämnesområdet, där DRF står fri och obunden mot företag och andra organisationer.

Policyer


Hållbarhetspolicy (pdf)

 

Hantering av personuppgifter (pdf)