Årets dietist

Årets dietist 2024

– med 35 år av erfarenhet, bredd, spets och engagemang

Anna Granström har med ett aldrig sinande engagemang lyft dietistens roll och bidragit starkt till dietistverksamhetens utveckling under mer än 35 år. Hennes arbete, som karaktäriseras av bredd, spets och erfarenhet, har lett till att dietisten och betydelsen av nutritionsbehandling har satts på kartan, inte minst i Region Norrbotten.


Anna Granström har under mer än tre decennier betytt mycket för både patienter och medarbetare på dietistenheten, för dietistens roll och för utvecklingen av nutritionsbehandling i Region Norrbotten. Kollegorna vittnar om den breda nischade kunskap och erfarenhet som hon gärna delar med sig av, i vardagen och genom utbildning för vårdpersonal och patientgrupper. Tack vare hennes “jädrar anamma”, driv och engagemang för yrkeskåren har dietisterna i norra Sverige genom åren fått en allt tydligare och mer självklar roll. Länsdietistenheten i Region Norrbotten är idag väletablerad och i framkant, men tidigare i Annas yrkesliv, på 90-talet, då var läget ett annat. När hon till slut tröttnade på att dietisterna ständigt blev marginaliserade och ”akterseglade” gick hon en chefsutbildning. Det visades vara ett lyckokast och under de följande tio åren var hon enhetschef för länsdietistenheten i Norrbotten.

Anna Granström är en högt uppskattad chef och ledare. Hon beskrivs som närvarande, tydlig, omtänksam, lyssnande och generös med sin tid. Hon har arbetat fram riktlinjer, verksamhetsplaner, prioriteringsverktyg, och rutiner, vilket har underlättat arbetet för kollegorna, och även bidragit till en mer jämlik vård. Medarbetarna vittnar om ett ledarskap där laget sätts före jaget, och där allas åsikter och idéer lyssnas in. Själv menar hon att det är kollegorna som gjort henne till en bra chef.

– I chefsrollen är det särskilt viktigt att vara en god förebild, vara lojal mot verksamheten och se till helhetens bästa istället för att köra sitt eget race. Det är inte en person som gör jobbet, vi har gjort det här tillsammans och utmärkelsen är ett hedersbetyg även för kollegorna, säger hon.

Hennes kliniska arbete färgas av en omättlig nyfikenhet och ett stort engagemang för en evidensbaserad nutritionsbehandling av högsta klass, bland annat inom enteral nutrition. Hon har även varit ledande i diabetesteamet och byggt upp gruppverksamhet för dessa patienter. Sedan 1999, när Sunderby sjukhus invigdes, arbetar Anna där. Hon är särskilt intresserad av pediatrik, och glad över att hon framöver får möjligheten att fokusera på detta område till 100 procent.

Nomineringen skickades in av en stor grupp kollegor och i konkurrens med flera andra starka kandidater har Dietisternas riksförbunds styrelse beslutat att utse Anna Granström till Årets dietist. Prisutdelning sker i samband med förbundets årsmöte den 10 april 2024.

 


Årets dietist genom tiderna – från 1991 och framåt

OBS! Årtalet anger det år utmärkelsen delades ut.

1990: Marlene Olivares Dahlby
1991: Ylva Orrevall
1992: Agnetha Kjällman
1993: Margit Eliasson
Solweig Eriksson
1994: Marie Backman
1995: Ingalill Hall
1996: Ingalill Sandström
1997: Marie Åhs
1998: Brita Karlström
1999: Carla Sandhal
2000: Ingela Melin
2001: Margit Eliasson
2002: Anja Saletti
2003: Gunilla Lindeberg
2004: Ingen utmärkelse delades ut
2005: Gerd Faxén Irving
2006: Anna Karin Nilsson
2007: Maria B. Magnusson
2008: Eva Trotzig Persson
2009: Stefan Pettersson
2010: Vera Westin
Margaretha Rasmusson
2011: Lisbeth Nordström
2012: Elisabeth Sjöqvist
2013: Ingrid Larsson
2014: Ewa-Marie Johannesson
2015: Lena Ljungkrona Falk
2016: Josephine Garpsäter
2017: Rose-Marie Hedlund
2018: Cecilia Malmqvist
2019: Elin Öhgren
2020: Anna Laurenius
2021: Matkassen – Julia Backlund och Kristina Dahlberg
2022: Christin Anderhov Eriksson
2023: Ylva Orrevall
2024: Anna Granström