Utbildning

Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Endast personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation.

Dietister utbildas vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 hp och har naturvetenskaplig profil. Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition utgör utbildningens huvudområden. Här inkluderas ämnen som näringslära, livsmedelsvetenskap, kostsociologi, psykologi, fysiologi och dietetik med sjukdomslära. En del kurser samläses med andra program vid andra institutioner. I Uppsala och Umeå läser exempelvis dietister och kostvetare vid samma institution. I slutet av dietistutbildningen ingår 15 hp verksamhetsförlagd utbildning där studenten får använda sin teoretiska kunskap i praktiken.

Utbildningen leder fram till dietistexamen. Efter examen kan man ansöka om legitimation som dietist hos Socialstyrelsen. Det finns också möjlighet att gå vidare och läsa till magister- eller masterexamen. Man läser då ytterligare 1-2 år. Därefter har man behörighet att söka till forskarutbildning. För antagning till dietistprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även särskild behörighet i vissa ämnen. Aktuell information om behörighetskrav finner du via respektive universitets hemsidor.


Studentsektionener

Varje utbildningsort har ett utbildningsråd där alla studenter är välkomna att delta. Utbildningsråden behandlar elevernas synpunkter rörande studieupplägg, examinationer, likabehandling mm. De anordnar även olika event, exempelvis Kostbollen, en uppskattad helg som studieorterna turas om att anordna varje år med kostmässa och brännbollsturnering som avslutas med en finare sittning.

Har du frågor rörande utbildningen eller hur det är att studera på respektive ort? Kontakta då dietiststudenterna nedan!

Göteborg

Dietisternas Utbildningsråd DiUR
diur@saks.gu.se

Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition
Medicinaregatan 3

031-786 3713

Umeå

Studierådet Cibus
cibus.ordf@umeastudentkar.se

Institutionen för Kostvetenskap
Lärarutbildningshuset, plan 4
090 – 786 64 82

 

Uppsala

Studierådet Culina
info@culinastudent.se

Biomedicinskt centrum (BMC)
Husargatan 3
018-471 2212

Nyfiken på mer?

Ta del av intervjuer med två dietister och få tips på vidareläsning genom att klicka här!