Utbildning

Tre utbildningsorter i Sverige

Dietister utbildas vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 hp och har naturvetenskaplig profil.

I Uppsala och Umeå läser exempelvis dietister och kostvetare vid samma institution. I slutet av dietistutbildningen ingår 15 hp verksamhetsförlagd utbildning där studenten får använda sin teoretiska kunskap i praktiken.

Upplägg och behörighet

Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition utgör utbildningens huvudområden. Här inkluderas ämnen som näringslära, livsmedelsvetenskap, kostsociologi, psykologi, fysiologi och dietetik med sjukdomslära. En del kurser samläses med andra program vid andra institutioner.

För antagning till dietistprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även särskild behörighet i vissa ämnen. Aktuell information om behörighetskrav finner du via respektive universitets hemsidor.

Legitimation

Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Efter examen kan man ansöka om legitimation som dietist hos Socialstyrelsen. Endast personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation.

Vidareutbildning efter dietistexamen

Det finns också möjlighet att gå vidare och läsa till magister- eller masterexamen, och kompletterar därmed med ett respektive två år. Därefter har man behörighet att söka till forskarutbildning (doktorandutbildning).


Studentsektionener

Varje utbildningsort har ett utbildningsråd där alla studenter är välkomna att delta. Utbildningsråden behandlar studenternas synpunkter kring bland annat studieupplägg, examinationer och likabehandling. De anordnar även olika event, exempelvis Kostbollen, en uppskattad helg som studieorterna turas om att anordna varje år med föreläsning, utställning och brännbollsturnering som avslutas med en finare sittning.

Har du frågor rörande utbildningen eller hur det är att studera på respektive ort? Kontakta då dietiststudenterna nedan!

Göteborg

Dietisternas Utbildningsråd DiUR
diur@saks.gu.se

Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition
Medicinaregatan 3

031-786 3713

Umeå

Studentföreningen Kosmås

Kontakt epost: Kosmås ordförande kosmas.ordf@umeastudentkar.se

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap
Lärarutbildningshuset, plan 4


 

Uppsala

Studierådet Culina
info@culinastudent.se

Biomedicinskt centrum (BMC)
Husargatan 3
018-471 2212

Nyfiken på mer?

Ta del av intervjuer med två dietister och få tips på vidareläsning här!