Utbildning

Tre utbildningsorter i Sverige

Dietister utbildas vid Göteborg universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 högskolepoäng och har både en naturvetenskaplig- samt samhällsvetenskaplig profil.

Upplägg och behörighet

Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition utgör utbildningens huvudområden. Här inkluderas ämnen som näringslära, livsmedelsvetenskap, kostsociologi, psykologi, fysiologi och dietetik med sjukdomslära. En del kurser samläses med andra program vid andra institutioner.

För antagning till dietistprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även särskild behörighet i vissa ämnen. Aktuell information om behörighetskrav finner du på respektive universitets hemsida.

VIDAREUTBILDNING EFTER DIETISTEXAMEN

Efter dietistexamen finns möjlighet att läsa vidare en magister- eller masterexamen, vilket då kompletterar grundutbildningen med ett respektive två år. Det medför behörighet att sedan söka till forskarutbildning (doktorandutbildning).

LEGITIMATION

Dietist är en legitimerad yrkesgrupp. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket och kalla sig dietist. Efter examen kan man ansöka om legitimation som dietist hos Socialstyrelsen. Endast personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation


Utbildningsråd för dietiststudenter

Varje utbildningsort har ett utbildningsråd där alla studenter är välkomna att delta. Utbildningsråden behandlar studenternas synpunkter kring bland annat studieupplägg, examinationer och likabehandling. De anordnar även olika event, exempelvis Kostbollen, en uppskattad helg som studieorterna turas om att anordna varje år med föreläsning, utställning och brännbollsturnering som avslutas med en finare sittning.

Har du frågor rörande utbildningen eller hur det är att studera på respektive ort? Kontakta utbildningsråden via mailadresser nedan.

Göteborg

Dietisternas Utbildningsråd DiUR
diur@saks.gu.se

Umeå

Studentföreningen Kosmås

kosmas.ordf@umeastudentkar.se

 

Uppsala

Studierådet Culina
info@culinastudent.se


Nyfiken på mer?

Ta del av intervjuer med två dietister och få tips på vidareläsning här!

Här hittar du ett material framtaget för gymnasiestudenter våren 2023