Vad gör en dietist?

På sidorna nedan har vi samlat porträtt av dietister från hela landet för att exemplifiera dietistyrkets bredd och kompetens.


Det var inget avslut, utan snarare en start” – dietistperspektiv på Food System Summit 2021

På denna länk hittar du en intervju med dietist Anette Jansson som deltog i FN-toppmötet Food System Summit september 2021

 

Dietisten inom psykiatrin

Här hittar ni en intervju med Donny som berättar hur det är att arbeta som dietist inom psykiatrin

 

Disputerade dietister – temavecka januari 2021

Gå via denna länk för att möta fem olika dietister som bidragit till nutritionsforskningen och disputerat!

 

Covid-19 – Dietistkompetens spelar roll

Klicka här för att läsa mer om hur dietistens kompetens på olika sätt spelar roll vid behandling av covid-19

 

Dietist och webbadminstratör

Hösten 2020 tackade vi av Ulrika som utöver ditt dietistjobb extraknäckte som webbadminstratör

 

Världsdiabetesdagen 2018 – Dietister inom diabetesvård

Gå via denna länk för att få ta dela fem olika perspektiv på hur dietisters roll i nutritionsbehandling av diabetes kan se ut

 

DRF:s 40 år – 10 exempel på dietistarenor

År 2017 fyllde DRF 40 år – det firade vi bland annat genom att uppmärksamma 10 olika arenor där dietister gör skillnad