Vad gör en dietist?

Här lyfts dietister från hela landet, i form av porträtt, för att exemplifiera dietistyrkets bredd och kompetens.