Vad gör en dietist?

Här lyfts dietister från hela landet, i form av porträtt, för att exemplifiera dietistyrkets bredd och kompetens.


Dietistens roll vid covid-19

Catarina Hellmers Larsson
NUTRITIONSBEHANDLING INOM INTENSIVVÅRDEN LÄGGER GRUNDEN FÖR ÖVRIG BEHANDLING – DIETISTEN HAR KOLL PÅ DE KOMPLEXA SAMBANDEN
Ida Myrbäck
DIETIST I REHABTEAMET – EN NYCKELKOMPETENS FÖR ÅTERHÄMTNINGEN
  Karin Kauppi
HÄLSOSAMMA MATVANOR STÄRKER IMMUNSYSTEMET OCH MINSKAR RISKEN ATT BLI ALLVARLIGT SJUK 
  Stina Engelheart
KOMMUNDIETIST KAN BIDRA TILL MINSKAD VÅRDTYNGD OCH LÄGRE RISK FÖR KOMPLIKATIONER – MEN FINNS BARA I VAR FEMTE KOMMUN

 


Dietistporträtt i samband med DRF:s 40årsdag

Eleonor Olsson
DIETISTPODDEN – SANT OCH RELEVANT PÅ NÄTET

Elin Lustig
DIETIST MED FOKUS PÅ BARN MED SPECIELLA BEHOV
Emma Bergman
IDROTTSDIETISTEN LYFTER NUTRITION OCH PRESTATION
Jenny Stålhammar
DIETISTEN SKAPAR TRYGGHET FÖR FAMILJER MED DIABETES
Johan Keres
PERSONCENTRERAD VÅRD ÄR VARDAGSMAT FÖR DIETISTEN
Josephine Garpsäter
DIETIST GER ÄLDRE MÅL I MUN
Latifa Lindberg
DIETIST LEDER FÖR FRAMGÅNG PÅ KAROLINSKA
Petra Rydén
MER JÄMLIK VÅRD MED NY TEKNIK – DIETISTEN MER TILLGÄNGLIG
Tina Dahlberg
DIETIST HJÄLPER BARN-FAMILJER TILL SUNDA VANOR
Ulrika Brunn
DIETISTEN UTVECKLAR OFFENTLIGA MÅLTIDER

 


Dietistporträtt i samband med Världsdiabetesdagen 2018

Gunilla Willsteen
DIETISTEN VIKTIG I TEAMET – OCH PATIENTEN ÄR HUVUDPERSON
Karin Westher
DIETIST I PRIMÄRVÅRDEN – EN KLOK INVESTERING
Kerstin Ramfelt
DIETISTEN LOTSAR FAMILJER OCH BARN MED DIABETES
Stig Mattsson
DIETISTEN NYCKELPERSON FÖR IDROTTARE MED DIABETES
Veronica Broström
DIETISTEN SKAPAR TRYGGHET VID DIABETES – I LIVETS OLIKA FASER

 


Dietist och webbadminstratör – Ulrika berättar om arbetet med hemsidan

Ulrika Eriksson
WEBBADMIN BERÄTTAR