Vad gör en dietist?

Här lyfts dietister från hela landet, i form av porträtt, för att exemplifiera dietistyrkets bredd och kompetens.

Dietistporträtt i samband med DRF:s 40årsdag

Eleonor Olsson

DIETISTPODDEN – SANT OCH RELEVANT PÅ NÄTET

Elin Lustig

DIETIST MED FOKUS PÅ BARN MED SPECIELLA BEHOV

Emma Bergman

IDROTTSDIETISTEN LYFTER NUTRITION OCH PRESTATION

Jenny Stålhammar

DIETISTEN SKAPAR TRYGGHET FÖR FAMILJER MED DIABETES

Johan Keres

PERSONCENTRERAD VÅRD ÄR VARDAGSMAT FÖR DIETISTEN

Josephine Garpsäter

DIETIST GER ÄLDRE MÅL I MUN

Latifa Lindberg

DIETIST LEDER FÖR FRAMGÅNG PÅ KAROLINSKA

Petra Rydén

MER JÄMLIK VÅRD MED NY TEKNIK – DIETISTEN MER TILLGÄNGLIG

Tina Dahlberg

DIETIST HJÄLPER BARN-FAMILJER TILL SUNDA VANOR

 Ulrika Brunn

DIETISTEN UTVECKLAR OFFENTLIGA MÅLTIDER

 

Dietistporträtt i samband med Världsdiabetesdagen 2018

Gunilla Willsteen

DIETISTEN VIKTIG I TEAMET – OCH PATIENTEN ÄR HUVUDPERSON

Karin Westher

DIETIST I PRIMÄRVÅRDEN – EN KLOK INVESTERING

Kerstin Ramfelt

DIETISTEN LOTSAR FAMILJER OCH BARN MED DIABETES

Stig Mattsson

DIETISTEN NYCKELPERSON FÖR IDROTTARE MED DIABETES

Veronica Broström

DIETISTEN SKAPAR TRYGGHET VID DIABETES – I LIVETS OLIKA FASER