Stark inför kirurgi

Broschyren Stark inför kirurgi – stark för livet är finansierad av Socialstyrelsen och framtagen av Dietisternas Riksförbund i syfte att ge stöd och inspiration till vårdpersonal för att öka patientsäkerheten vid planerad kirurgi.

Målet är att genom ett strukturerat arbete främja hälsosamma matvanor och god nutrition och därmed förbättra patientens hälsostatus och minska risken för komplikationer.

Broschyren innehåller både allmänna råd kring goda matvanor och mer specifika råd relaterade till olika typer av kirurgiska behandlingar.

Klicka här för att öppna broschyren Stark inför kirurgi – stark för livet!


Nyfiken på mer?

ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) uppdaterade 2017 sina riktlinjer för Clinical nutrition in surgery – här hittar du dem!