Bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi är idag den mest framgångsrika metod som finns för att behandla fetma och dess följdsjukdomar. Operationen innebär ett minskat matintag och ett försämrat upptag av näringsämnen. Det är av största vikt att patienterna äter en varierad och näringstät kost samt supplementerar med kosttillskott för att undvika näringsbrister.

DRFs sektion för bariatrisk kirurgi har tagit fram två broschyrer med tillhörande kunskapsfördjupning:

  • Kostbehandling inför bariatrisk kirurgi
  • Kostbehandling efter bariatrisk kirurgi (finns även på engelska och arabiska)

 

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du patientmaterialet samt det kunskapsunderlag som broschyrerna bygger på