Aktiviteter

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

Aktiviteter vår 2021

 • Digital föreläsning för onkologer på Västmanlands sjukhus Västerås om matens betydelse under och efter cancerbehandling, genomförs tillsammans med onkologiklinikens dietister
 • Digital föreläsning för dietiststudenter vid Göteborgs universitet om mat och cancerprevention
 • Nutrition vid cancerbehandling” – webbinarium för hälso- och sjukvårdspersonal i samarbete med Cancerfonden, Nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset och RCC Mellansverige (11 mars 2021)
 • Mat och kultur genom livet” – digital utbildningsdag i samarbete med Transkulturellt centrum och RCC Stockholm Gotland (22 april 2021)
 • Listan fylls på allteftersom aktiviteter bokas

 


Aktiviteter höst 2020

 • Medverkar i föreläsningsserie i samarbete med Cancerfonden
 • Föreläsningar om mat och cancer för vårdpersonal på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Föreläsningar om mat och cancer på Karolinska Institutet
 • Digital föreläsning för dietiststudenter vid Umeå universitet om mat och cancerprevention
 • Deltar i workshop ledd av Nollvision Cancer
 • Deltar i Cancerdagen 2020 (Dagens medicin)

 


Exempel aktiviteter som genomförts tidigare år

 • Deltagit i Almedalsveckan
 • ”Matens dag” – utbildningsdag tillsammans med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen
 • Utbildningsdagar samt webbinarium tillsammans med Cancerfonden
 • Utbildningsdagar tillsammans med RCC
 • Utbildningsdag tillsammans med Svenska Läkaresällskapet
 • Uppmärksammat sambandet mellan cancer och levnadsvanor genom debattartiklar (se mer under Press)

 

Projektledare på Almedalen 2019