Aktiviteter

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

 

Aktiviteter 2020

  • Svenska Läkarsällskapets preventionsdag, Tema matvanor

Mer information kommer

Tidigare aktiviteter

  • Inleda samarbete om hälsosamma matvanor med patientföreningar för cancersjukdomar samt andra nationella aktörer och intresseföreningar inom området.
  • Uppmärksamma sambandet cancerprevention och levnadsvanor genom att publicera debattartiklar i relevanta tidskrifter.
  • Delta på Almedalsdagarna 2017
  • Uppdatering av material. Även samarbetet med centrum för cancerrehabilitering är prioriterat. Inom denna aktivitet avser DRF att, utöver vidareutveckling av det material som togs fram 2016, ta fram behandlingsriktlinjer för nutrition vid sekundärprevention i samarbete med centrum för cancerhabilitering i Stockholm. DRF vill informera både hälso- och sjukvårdspersonal och patienten om behovet av att individualisera råd om mat och nutrition utifrån patientens behov vilket leder till en ökad grad av patientcentrering då patienten får råd utifrån sina behov och förutsättningar.
  • Föreläsningsdagar tillsammans med Livsmedelsverket för dietister inom primärvården i Västra Götalandsregionen, Sörmland och Region Norrbotten.
  • Fortsatt samarbete med RCC. Ett flertal utbildningstillfällen är inbokade med föreläsningar om mat och cancer för hälso-sjukvårdpersonal på olika orter i Sverige.
  • DRF har översatt informationsmaterial från World Cancer Research Fund (WCRF), anpassat till svensk kontext, kring cancerprevention. Spridning har skett bland annat genom framtagning av informationsmaterial till befolkning och profession och genom föreläsningar för professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och politik under hösten 2016.
  • Inom samarbetet med RCC har ett bildbaserat informationsmaterial riktat till befolkningsgrupper utvecklats.
  • I samarbete med Centrum för Cancerrehabilitering i Stockholms läns landsting har ett informationsmaterial riktat mot canceröverlevare om hälsosamma matvanor för att minska risken att återinsjukna tagits fram.

I samarbete med RCC Syd, Väst och Stockholm-Gotland avslutades projektet 2016 med tre välbesökta konferensdagar i Malmö 23/1, Göteborg 24/1 och Stockholm 25/1 med föreläsningar av bland annat Rachel Thompson från WCRF. På varje ort presenterades även lokala projekt och studier. Målgrupp för konferenserna var professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och politik.