Mentorprogram

Mentorprogrammet syftar till personlig och professionell utveckling hos nyutbildade och erfarna dietister via möten som tar avstamp i adeptens behov av vägledning inom karriär- och livsfrågor. Programmet vill också bidra till gemenskap och nätverkande inom DRF.

Kontakt: mentorsprogrammet@drf.nu