NCPsuperusers

Bakgrunden till NCPsuperusers

NCP står för ”Nutrition Care Process” och är en modell och terminologi för dietisters arbetssätt. DRF uppmanar samtliga dietister till att använda sig av denna arbetsmodell och tillhörande terminologi (NCPT).

För dig som vill ta ett större ansvar kring implemetneringen och utveckllingen av NCP i din verksamhet finns nätverket NCPsuperusers. För att bli en NCPsuperuser behöver du inte vara expert på NCP. Det viktigaste är att du har intresse av att bidra till utveckling och implementering av NCP på din arbetsplats. NCPsuperusers samordnas av DRFs arbetsgrupp för informatik och etisk kodex.

Vill du vara med?

Se först till att du är medlem i DRF. Mejla därefter ditt namn och arbetsplats och gärna några korta rader om hur långt ni kommit med implementeringen på din arbetsplats, klinik, sjukhus, primärvårdsenhet, kommun, landsting eller region till ncpsuperusers@drf.nu.

Välkommen till nätverket NCPsuperusers!