Viktstigma i primärvården

Varannan vuxen i Sverige lever med övervikt eller obesitas. Många upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården som stigmatiserande. Varför är det så? Kommer de nya nationella riktlinjerna för vård vid obesitas göra skillnad?

Tillsammans med HOBS och Cancerfonden arrangerade DRF den 14-17 december 2021 en serie lunchwebbinarium om viktstigma där patienters upplevelser och personalens erfarenheter lyftes fram tillsammans med aktuell forskning.

Fyra lunchwebbinarier

TISDAG 14 DECEMBER KL. 12.00-12.45
Riktlinjer för obesitas på intåg – är primärvården beredd?
Lovisa Sjögren, MD, PhD, barnobesitasläkare, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens riktlinjer

ONSDAG 15 DECEMBER KL. 12.00-12.45
Kanada världsledande – vad kan vi lära oss?
Ximena Ramos Salas, PhD, Director of Research and Policy at Obesity Canada

TORSDAG 16 DECEMBER KL. 12.00-12.45
Skapar viktsamtal med barn ätstörning?
Kajsa Järvholm, leg. psykolog, docent, enhet för barnövervikt Region Skåne och Lunds universitet

FREDAG 17 DECEMBER KL. 12.00-12.45
Hur pratar vi vikt inom primärvården?
Panelsamtal med dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog och sjuksköterska

Klicka här för att ta del av inspelningar av dessa fyra webbinarium (HOBS hemsida)

Här hittar du ”Att prata vikt med din patient” – ett material riktat till dig som vårdgivare 

 


Kontakt

Anna Jörnvi Naman Limani
Leg. dietist och fil. master i kostvetenskap Vice ordförande i Dietisternas Riksförbund
anna.jornvi@drf.nu
Leg. dietist och masterexamen i klinisk nutrition
naman.limani@drf.nu